Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Xây dựng Học viện Hải quân hiện đại, ngang tầm nhiệm vụ

4/23/2021 6:34:21 AM

Nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân chủng Hải quân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, thực sự là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã và đang tập trung mọi nỗ lực xây dựng Học viện hiện đại.

Lễ đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất
và khai giảng năm học 2020 - 2021

Quán triệt, thực hiện chủ trương của Đảng, trực tiếp là Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Quân đội, bảo vệ Tổ quốc, những năm gần đây, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã đột phá đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác giáo dục, đào tạo theo mô hình “Nhà trường thông minh, tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư” và thu được nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng Quân chủng Hải quân hiện đại, phát huy vai trò nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Nổi bật là, chất lượng giáo dục, đào tạo ngày càng được nâng cao, tương đối đồng đều, ổn định vững chắc; kết quả tốt nghiệp hằng năm tỷ lệ đạt khá, giỏi tăng 5,48%, tỷ lệ học viên cấp phân đội được phong quân hàm Trung úy tăng 4,15%. Các đội tuyển của Học viện tham gia thi Olympic ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nga), tin học toàn quân, toàn quốc đạt kết quả cao. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nghiên cứu khoa học có sự phát triển toàn diện cả về số lượng, trình độ, năng lực chuyên môn, phương pháp sư phạm, kinh nghiệm công tác. Nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo được đổi mới mạnh mẽ, phù hợp với đối tượng, mục tiêu, yêu cầu đào tạo và nhiệm vụ đơn vị; cơ sở vật chất, trang, thiết bị, phương tiện dạy - học được đầu tư hiện đại hóa, bảo đảm chất lượng, đồng bộ. Công tác quản lý kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy được chú trọng, các cơ quan, khoa, hệ, đơn vị luôn ổn định, an toàn, đạt tiêu chuẩn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Đáng chú ý là, Học viện có nhiều biện pháp quyết liệt, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn hoàn thành nội dung, chương trình đào tạo trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Học viên ra trường có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, năng lực chuyên môn quân sự, nghiệp vụ hải quân tốt, trình độ ngoại ngữ, công nghệ thông tin khá, vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào thực tiễn công tác, hoàn thành nhiệm vụ, chức trách được giao và có chiều hướng phát triển tốt.

Trước xu thế hội nhập quốc tế về giáo dục, đào tạo và sự phát triển của khoa học - công nghệ tác động mạnh mẽ, đa chiều, đa lĩnh vực vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo của Quân đội và Học viện; quán triệt, vận dụng sáng tạo, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong tình hình mới; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng, Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nghị quyết chuyên đề về xây dựng Học viện hiện đại theo mô hình “Nhà trường thông minh”, để hoàn thành mục tiêu đề ra, Học viện tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt một số nhiệm vụ cơ bản sau:

Trước hết, tập trung xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục vững mạnh, chất lượng cao. Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu quyết định chất lượng giáo dục, đào tạo của Học viện. Vì vậy, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, khoa, hệ, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa mục tiêu, yêu cầu, lộ trình xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện bảo đảm phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ được giao. Thường xuyên kiện toàn tổ chức, biên chế bảo đảm đủ số lượng, có thành phần, cơ cấu, độ tuổi, chuyên ngành hợp lý, gắn với thực hiện biểu tổ chức, biên chế mới của Học viện và kịp thời bổ sung khi có biến động. Thực hiện nhiều biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo (chính quy, tại chức) ở trong nước, nước ngoài với tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, nhằm chuẩn hóa, nâng cao năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ, giảng viên theo hướng không chỉ giỏi chuyên môn đảm nhiệm mà còn có khả năng kiêm nhiệm giảng dạy, quản lý, nghiên cứu khoa học các nội dung khác, đáp ứng yêu cầu quy hoạch, phát triển. Chú trọng công tác tạo nguồn sau đại học, phấn đấu đủ tỷ lệ thạc sĩ, tiến sĩ và các chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, ngoại ngữ, tin học,… theo quy chuẩn “Nhà trường thông minh”, hiện đại, phục vụ thiết thực sự nghiệp giáo dục, đào tạo trong tình hình mới. Đồng thời, gắn đào tạo với bố trí, sử dụng, đãi ngộ đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, ưu tiên những người có học hàm, học vị cao, đạo đức trong sáng, kiến thức uyên thâm, trình độ chuyên môn sâu, phương pháp công tác khoa học và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực được phân công. Thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ, giảng viên đi thực tế tại đơn vị, nhằm nâng cao phương pháp, tác phong lãnh đạo, chỉ huy, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn phục vụ công tác giảng dạy theo yêu cầu gắn nhà trường với đơn vị.

Giám đốc Học viện trao bằng tốt nghiệp cho các đối tượng đào tạo 

Hai là, tiếp tục đột phá đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Bám sát chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân chủng, hướng dẫn của Cục Nhà trường Bộ Tổng Tham mưu, Học viện tổ chức điều chỉnh nội dung, chương trình đào tạo theo hướng giảm mạnh lý thuyết, tăng thực hành, phù hợp với từng đối tượng, loại hình đào tạo. Chú trọng đào tạo những nội dung thực tiễn đặt ra, như: ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống, phương châm, nguyên tắc, cách thức đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, luật pháp quốc tế, làm chủ vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật hiện đại,… đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở đơn vị, phù hợp với sự phát triển của nghệ thuật tác chiến hải quân và phương thức tác chiến mới của đối phương. Quản lý chặt chẽ nội dung, chương trình đào tạo, kịp thời cập nhật, bổ sung những kiến thức mới; vận dụng hiệu quả phương châm, quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp trong huấn luyện, đào tạo; kết hợp trang bị kiến thức với truyền thụ kinh nghiệm, truyền thống dân tộc, Quân đội, Bộ đội Hải quân, nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, tác phong chỉ huy, trình độ kỹ, chiến thuật cho học viên. Để nâng cao chất lượng đào tạo, các cơ quan, khoa, hệ tích cực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực, phát huy tư duy, trí tuệ của người học; chú trọng làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả, tìm ra hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, làm cơ sở để điều chỉnh nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo giai đoạn tiếp theo. Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới quy trình đào tạo theo hướng khoa học, liên thông, không chồng chéo giữa các cấp học, bậc học, phù hợp với môi trường hoạt động quân sự và mục tiêu, yêu cầu đào tạo chung của đất nước; phấn đấu bằng tốt nghiệp của các đối tượng đào tạo tại Học viện không chỉ đạt tiêu chuẩn quốc gia mà từng bước đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo học viên Hải quân Hoàng gia Campuchia; hợp tác hiệu quả với các chuyên gia nước ngoài trong giảng dạy ngoại ngữ cho các đối tượng đào tạo tại Học viện.

Ba là, chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh quân sự, công tác khảo thí. Học viện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh; đa dạng hóa các hình thức, biện pháp nâng cao chất lượng đầu vào các đối tượng đào tạo tại Học viện. Trước mắt, tập trung duy trì, thực hiện nghiêm quy chế, quy định của Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng về công tác tuyển sinh đào tạo học viên cấp phân đội năm 2021, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, chỉ tiêu được Bộ phê duyệt. Tổ chức xét tuyển, thi, kiểm tra đầu vào cho các lớp nghiên cứu sinh, cao học và các đối tượng đào tạo theo chức vụ, hoàn thiện đại học; chủ động mở các lớp tạo nguồn tuyển sinh dự bị đại học đúng quy chế, quy định, góp phần nâng cao chất lượng đầu vào của Học viện. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức ra đề thi theo hướng đánh giá kiến thức kết hợp kỹ năng của người học theo chuẩn đầu ra, phù hợp xu hướng đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo; tăng cường hình thức thi trắc nghiệm và sử dụng ngân hàng câu hỏi thi.

Cùng với tiến trình triển khai xây dựng nhà trường thông minh, Học viện chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm tự động xây dựng đề thi cho các học phần, nhằm nâng cao chất lượng, tính khách quan, chính xác trong đánh giá kết quả học tập của học viên. Tổ chức thi, kiểm tra đầu vào, chuẩn đầu ra và tốt nghiệp ngoại ngữ trên phần mềm máy tính theo chuẩn kiến thức quy định. Quản lý chặt chẽ, đúng quy chế đề thi, đáp án thi kết thúc học phần (môn học), thi học kỳ; thi, kiểm tra đầu vào các đối tượng đào tạo theo chức vụ và thi tốt nghiệp. Kết hợp rèn luyện chính quy, chấp hành kỷ luật với thực hiện nghiêm quy chế trong quá trình thi, kiểm tra, bảo đảm chất lượng giáo dục, đào tạo; tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, giảng viên, học viên nắm chắc các thông tư, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng về công tác đảm bảo chất lượng đào tạo; trên cơ sở đó, thực hiện nghiêm các quy chế, quy định theo tiêu chuẩn, tiêu chí công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo trong Học viện.

Bốn là, ứng dụng hiệu quả thành tựu khoa học - công nghệ trong bảo đảm cơ sở vật chất, trang, thiết bị phục vụ đào tạo. Trong xây dựng Học viện theo mô hình “Nhà trường thông minh”, công tác bảo đảm cơ sở vật chất, trang, thiết bị phục vụ đào tạo có vai trò hết sức quan trọng, tạo tiền đề ứng dụng hiệu quả những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư vào quá trình giáo dục, đào tạo. Vì vậy, ngay trong năm 2021 và những năm tới, Học viện tập trung kết hợp cải tạo, nâng cấp với đầu tư mua sắm, trang bị mới hệ thống trang, thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo bằng nguồn ngân sách trên cấp. Trước mắt, ưu tiên nâng cấp hệ thống phòng học chuyên ngành, phòng học mô phỏng, phòng thực hành, thực nghiệm,… đáp ứng yêu cầu dạy - học hiện đại và nghiên cứu khoa học; đầu tư chương trình số hóa dữ liệu và xây dựng bài giảng dùng chung kết hợp với nghiên cứu, đầu tư thiết bị dạy - học theo hướng tích hợp, hệ thống, đồng bộ, phát huy tối đa khả năng khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị, phương tiện hiện đại phục vụ nhiệm vụ đào tạo. Ngoài ra, Học viện còn coi trọng đầu tư cơ sở vật chất phục vụ học tập ngoại ngữ, huấn luyện thể lực của các đơn vị quản lý học viên; đồng thời, làm tốt công tác bảo đảm phục vụ các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế về đào tạo. Về lâu dài, Học viện nghiên cứu, tiếp tục đầu tư hiện đại hóa toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực còn lại, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp hiện đại hóa lực lượng Hải quân và Quân đội, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Chuẩn Đô đốc, PGS, TS. NGUYỄN VĂN LÂM, Giám đốc Học viện