Quy định mới về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ

Quy định mới về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộNgày 3/11, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định số 41-QĐ/TW về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.