Đường Hồ Chí Minh trên biển - nét đặc sắc về nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh của Đảng

Đường Hồ Chí Minh trên biển - nét đặc sắc về nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh của ĐảngNăm tháng sẽ đi qua, song những kỳ tích anh hùng Đường Hồ Chí Minh trên biển mãi là minh chứng sống động, khẳng định sự sáng tạo, độc đáo về nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh cách mạng của Đảng. Nét đặc sắc về nghệ thuật quân sự Việt Nam vẫn còn nguyên giá trị, cần tiếp tục nghiên cứu, phát triển trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.