Vùng 1 Hải quân xây dựng vững mạnh toàn diện, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo

11/18/2019 8:18:28 AM

Vùng 1 Hải quân có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, tuần tiễu, quản lý, bảo vệ vùng biển phía Bắc của Tổ quốc. Những năm gần đây, trước diễn biến phức tạp trên Biển Đông, nhiệm vụ của Vùng tiếp tục có sự phát triển, yêu cầu sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao, phức tạp hơn; trong khi đó, vũ khí, trang bị kỹ thuật đã xuống cấp, thiếu đồng bộ, cơ sở vật chất, thao trường, doanh trại,… còn nhiều khó khăn, nhiều lực lượng thường xuyên hoạt động dài ngày trên biển. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng đã tập trung triển khai toàn diện các mặt công tác; trong đó, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, với nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực và hiệu quả. Nhờ vậy, cán bộ, chiến sĩ của Vùng luôn đoàn kết, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, xác định tốt nhiệm vụ, chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng được nâng cao, quản lý, bảo vệ, giữ vững ổn định vùng biển được phân công. Các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật, quản lý kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy có sự phát triển theo chiều sâu, vững chắc.

Có được kết quả đó, trước hết, Vùng tập trung xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng. Xác định đây là nội dung quan trọng hàng đầu nên Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt nhiệm vụ, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao cho cán bộ, chiến sĩ. Nội dung giáo dục toàn diện, tập trung vào quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đảng; nhiệm vụ của Quân đội, Quân chủng, Vùng trong tình hình mới; tình hình phức tạp trên Biển Đông và phương thức đấu tranh của ta; nhận thức về đối tác, đối tượng, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội của các thế lực thù địch, v.v. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, Vùng triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” với nhiều biện pháp đồng bộ, khoa học; đồng thời, chỉ đạo cơ quan chính trị tổ chức biên soạn sổ tay “Một số nội dung chủ yếu cần nắm vững”. Trong đó, nêu rõ các nhiệm vụ, chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong năm của Vùng; tóm tắt nội dung trọng tâm của các nghị quyết, chỉ thị, quy định, cuộc vận động, phong trào Thi đua Quyết thắng. Đây được xác định như “cuốn cẩm nang” để mỗi cán bộ, chiến sĩ có thể “ôn luyện” mọi lúc, mọi nơi; từ đó, nắm chắc, hiểu sâu chức trách, nhiệm vụ, các quy định của đơn vị và thường xuyên có sự kiểm tra, điều chỉnh, bổ sung của đội ngũ cán bộ, chỉ huy các cấp.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ trạm ra-đa 490

Cùng với đó, Vùng tập trung thực hiện tốt “3 mô hình, 4 quyết tâm1 trong thực hiện công tác đảng, công tác chính trị; kết hợp chặt chẽ giữa chương trình giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên theo các nhiệm vụ, giữa giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật với công tác tuyên truyền biển, đảo. Đồng thời, “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”; kịp thời khen thưởng, tôn vinh các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ phấn đấu rèn luyện, nâng cao ý thức, trách nhiệm chính trị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nhằm đáp ứng với sự phát triển của yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, Vùng chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 1050-NQ/ĐUQC của Đảng ủy Quân chủng về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, lấy thực hành là chính; huấn luyện sát phương án, đối tượng tác chiến, chiến trường, tổ chức biên chế, vũ khí trang bị kỹ thuật; lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và xây dựng Quân chủng, Vùng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” làm mục tiêu huấn luyện; đột phá vào huấn luyện “cơ bản, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật và thực hiện quy tắc an toàn”. Vùng tổ chức huấn luyện chặt chẽ, đúng, đủ nội dung, chương trình cho các đối tượng, cả khối tàu, bờ, dự bị động viên; tổ chức và tham gia các đợt huấn luyện, luyện tập dã ngoại nhằm nâng cao trình độ, khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các tàu, biên đội tàu, giữa lực lượng tàu với lực lượng bờ, giữa lực lượng của Vùng với các lực lượng khác trong và ngoài Quân chủng. Đồng thời, tham gia huấn luyện, diễn tập, tuần tra chung với Hải quân các nước trong và ngoài khu vực theo sự chỉ đạo của Quân chủng. Để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ, Vùng tăng cường huấn luyện, rèn luyện thể lực, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị thể dục - thể thao, thường xuyên kiểm tra, phục hồi sức khỏe cho bộ đội, nhất là lực lượng trên tàu. Hằng năm, các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng đều tổ chức và tham gia hội thi - hội thao ở các cấp đạt kết quả tốt, được Quân chủng đánh giá cao. Những năm gần đây, Vùng luôn hoàn thành 100% nội dung chương trình huấn luyện, diễn tập cho các đối tượng, tổ chức bắn đạn thật, súng, pháo, các bài thả thủy lôi, bắn ngư lôi,... đạt 100% khá, giỏi, đơn vị an toàn tuyệt đối.

Cùng với đó, Vùng tích cực thực hiện các biện pháp nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Để làm được điều này, cùng với việc quán triệt các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch của trên, nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức sẵn sàng chiến đấu, Bộ Tư lệnh Vùng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; thường xuyên nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến ngắn hạn và dài hạn; chủ động phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng (Cảnh sát biển, Biên phòng, Phòng không - Không quân, Kiểm ngư và lực lượng dân quân tự vệ biển các địa phương) để nắm chắc tình hình trên không, biển và địa bàn. Từ đó, xử lý kịp thời, hiệu quả, đúng pháp luật các tình huống, không để bị động, bất ngờ, tạo cơ sở để Vùng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo được phân công cũng như địa bàn đóng quân của đơn vị.

Bộ Tư lệnh Vùng thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Với phương châm thực hiện tốt “2 dự báo, 3 không”2, Vùng đã triển khai các biện pháp quán triệt, nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của mỗi quân nhân trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật, điều lệnh, điều lệ Quân đội và quy định của đơn vị; thực hiện “lấy mỗi sai phạm là một chủ đề sinh hoạt tư tưởng để tọa đàm, trao đổi”; duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp ngày, tuần; gắn kết quả xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật với trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Để làm cơ sở phòng, chống các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, Vùng thực hiện nghiêm quy định “đã uống rượu bia không điều khiển phương tiện tham gia giao thông”, trang bị máy đo nồng độ cồn ở các cổng gác, quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đúng chuẩn đối với xe mô tô, xe gắn máy; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát quân sự và kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm. Nhờ vậy, việc xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của Vùng có nhiều chuyển biến tiến bộ, không có vụ việc nghiêm trọng phải xử lý, vi phạm kỷ luật thông thường giảm, đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Cùng với đó, công tác bảo đảm kỹ thuật, hậu cần cho các nhiệm vụ cũng được Bộ Tư lệnh Vùng tập trung chỉ đạo. Với đặc điểm đơn vị được trang bị nhiều loại vũ khí, trang bị kỹ thuật, trong đó có những khí tài qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, thiếu đồng bộ, lại hoạt động trong môi trường khắc nghiệt, nên công tác bảo đảm kỹ thuật có ý nghĩa hết sức quan trọng đến việc hoàn thành nhiệm vụ của Vùng. Để đảm bảo tốt công tác này, Vùng thực hiện tốt nội dung 2 khâu đột phá của Quân chủng là “xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật”, duy trì các mô hình “tàu chính quy mẫu mực”, “kho trạm mẫu”; đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng lực sửa chữa của các trạm, xưởng, trung tâm kỹ thuật. Đồng thời, thực hiện tốt Cuộc vận động 50, duy trì nền nếp “Ngày Kỹ thuật”, chế độ bảo quản, bảo dưỡng và thường xuyên tổ chức, tham gia các hội thi, hội thao tàu, xe, kho, trạm tốt ở các cấp; phát huy mọi nguồn lực bảo đảm đầy đủ, kịp thời số lượng, chất lượng tàu, xe, vũ khí, trang bị, vật tư, phương tiện kỹ thuật đồng bộ cho các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Đối với công tác hậu cần, Vùng đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, tiếp tục đột phá vào “công tác quản lý vật chất, kinh phí và xây dựng chính quy ngành hậu cần”, luôn bảo đảm đầy đủ, kịp thời mọi mặt hậu cần cho nhiệm vụ thường xuyên, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nhất là các nhiệm vụ dài ngày trên biển; tích cực tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống bộ đội. Đồng thời, quản lý chặt chẽ, không để xảy ra thất thoát, lãng phí xăng, dầu, điện, nước, ngân sách, tài sản; phát huy các nguồn lực củng cố, xây dựng doanh trại đơn vị. Ngoài ra, Vùng chỉ đạo quân y các cấp thực hiện tốt công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc, khám sức khỏe định kỳ cho bộ đội, bảo đảm tỉ lệ quân số khỏe luôn đạt trên 99%, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Những kết quả trên là cơ sở quan trọng để trong thời gian tới, Vùng 1 Hải quân tiếp tục tập trung xây dựng vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng các đơn vị trong Quân chủng Hải quân và các lực lượng quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong mọi tình huống.

Đại tá NGUYỄN VIẾT KHÁNH, Tư lệnh Vùng
___________

1 - 3 mô hình: Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân; Mỗi tuần học một điều luật; Cán bộ giáo dục chính trị, làm tư tưởng giỏi. 4 quyết tâm: Thực hiện nghiêm nền nếp chế độ; Không vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng; Không bị động, bất ngờ về tư tưởng; Bảo đảm an toàn tuyệt đối.

2 - 2 dự báo: tình hình và diễn biến tư tưởng; hành động của bộ đội. 3 không: không để khoảng trống tư tưởng; không nới lỏng nền nếp chế độ; không xa rời, khoán trắng cho cấp dưới.