Lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Phúc đẩy mạnh thực hiện “hai khâu đột phá”

6/10/2021 7:48:12 AM

Để không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh lựa chọn hai khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo: (1) Nâng cao chất lượng huấn luyện; (2) Tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật.

Quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết của trên, trực tiếp là các khâu đột phá của Đảng bộ Quân khu 2 nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và kế hoạch thực hiện từng khâu đột phá; trong đó, xác định nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện cụ thể cho các đối tượng theo từng cấp, thời gian triển khai, thời gian hoàn thành, phân công cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ. Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cơ quan, đơn vị ra nghị quyết lãnh đạo chuyên đề, xây dựng kế hoạch thực hiện từng khâu đột phá, gắn với nghị quyết đại hội đảng cùng cấp, sát đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Tổ chức quán triệt, phổ biến tới toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng, nhằm thống nhất về tư tưởng, nhận thức, hành động, xây dựng động cơ, quyết tâm đúng đắn. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhất là diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, song với quyết tâm chính trị cao của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên được phát huy trong thực hiện “hai khâu đột phá”, nên bước đầu đã đạt được kết quả tích cực.

Nâng cao chất lượng huấn luyện, vừa là khâu đột phá, vừa là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trực tiếp quyết định đến trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang Tỉnh. Quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, trọng tâm là: Kết luận số 60-KL/QUTW, ngày 18/01/2019 của Quân ủy Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo; Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị, xây dựng kế hoạch, quản lý, điều hành huấn luyện theo phân cấp, với phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, sát từng đối tượng, đặc điểm, nhiệm vụ.

Tham quan huấn luyện lực lượng dân quân, tự vệ pháo phòng không

Đối với sĩ quan, tập trung nâng cao chất lượng công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ trực tiếp quản lý, huấn luyện; chú trọng các nội dung mới, nội dung còn yếu, trọng tâm là năng lực tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện; tổ chức huấn luyện các nội dung chặt chẽ, nghiêm túc, đúng kế hoạch. Trong thực hiện, các cơ quan, đơn vị kết hợp chặt chẽ giữa duy trì nghiêm nguyên tắc, chế độ, quy định của Điều lệ Công tác tham mưu huấn luyện chiến đấu với nâng cao hiệu quả huấn luyện và ứng dụng công nghệ thông tin để huấn luyện cho cán bộ. Bảo đảm 100% cán bộ, chỉ huy các cấp nắm vững đường lối chính trị, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng, nghệ thuật quân sự Việt Nam, đối tượng tác chiến, thành thạo công tác tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện, năng lực tham mưu đề xuất, quản lý, chỉ huy huấn luyện. Chỉ huy đơn vị binh chủng hợp thành đều nắm chắc nguyên tắc sử dụng quân, binh chủng, ngành trong chiến đấu, giỏi tác chiến độc lập, tác chiến trong đội hình cấp trên và các lực lượng trong khu vực phòng thủ. Tổ chức huấn luyện và kiểm tra bắn đạn thật các bài bắn theo từng độ tuổi, huấn luyện và kiểm tra các nội dung cùng đơn vị chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối; chú trọng nâng cao chất lượng hội thi, hội thao, tạo sự chuyển biến vững chắc đối với cán bộ huấn luyện theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Hiện nay, 100% cán bộ các cấp huấn luyện được theo phân cấp; trong đó, 90% cán bộ tiểu đoàn và tương đương, gần 80% cán bộ đại đội, trung đội và tương đương huấn luyện đạt khá, giỏi.

Đối với hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và nhân viên chuyên môn kỹ thuật, duy trì chặt chẽ nền nếp, chế độ huấn luyện; tập trung nâng cao năng lực, trình độ tổ chức và phương pháp điều hành luyện tập, sửa tập cho tiểu đội, khẩu đội, sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị có trong biên chế, thiết bị chuyên ngành hiện đại, công nghệ thông tin, v.v. Tổ chức cho quân nhân chuyên nghiệp và nhân viên chuyên môn kỹ thuật huấn luyện chiến thuật từng người, tổ (nhóm) trong chiến đấu; huấn luyện, luyện tập phương án bảo vệ cơ quan, đơn vị. Quân nhân chuyên nghiệp theo biên chế của các cơ quan, đơn vị được tổ chức huấn luyện và kiểm tra bắn súng tiểu liên, ném lựu đạn theo đúng kế hoạch; kết quả kiểm tra 100% nội dung đạt yêu cầu, có 85% khá, giỏi.

Đối với chiến sĩ và phân đội, trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động có phương án điều chỉnh kế hoạch, tích cực đổi mới hình thức, tổ chức và phương pháp huấn luyện, theo hướng: đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành là chính, huấn luyện sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị hiện có cho cả lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ. Tăng cường huấn luyện cơ động, huấn luyện theo phương án, tình huống, huấn luyện đêm, sát thực tế chiến đấu, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống dịch bệnh. Trong thực hiện, các cơ quan, đơn vị đã kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, gắn huấn luyện với rèn luyện thể lực, chấp hành kỷ luật, xây dựng chính quy; chú trọng đổi mới hoạt động hội thi, hội thao, kiểm tra, phúc tra, đánh giá kết quả huấn luyện theo hướng tăng dần độ khó, nâng cao chỉ tiêu, sát thực tế chiến đấu, bảo đảm thực chất. Năm 2020, lực lượng vũ trang Tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện theo kế hoạch, kết quả 100% đạt yêu cầu, có 87,5% đạt khá, giỏi; huấn luyện lực lượng dự bị động viên 81,1% quân số, kết quả đạt khá; hoàn thành huấn luyện 100% cơ sở dân quân tự vệ, kết quả 85,11% đơn vị đạt khá, giỏi. Đặc biệt, tại Hội thi chuẩn bị huấn luyện năm 2021, khối bộ chỉ huy quân sự các tỉnh do Quân khu tổ chức, lực lượng vũ trang Tỉnh đoạt giải Nhất, đây là cơ sở quan trọng để cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, nhất là chuẩn bị và diễn tập khu vực phòng thủ Tỉnh năm 2021.

Tạo chuyển biến vững chắc trong xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật. Quán triệt các chỉ thị, quy định về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, trực tiếp là: Chỉ thị số 103/CT-BQP, ngày 28/11/2019 của Bộ Quốc phòng về tiếp tục tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Chỉ thị số 43/CT-BTL, ngày 13/12/2019 của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 về tiếp tục tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn trong lực lượng vũ trang Quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch học tập tại chức hằng năm, quý, tháng cho cán bộ, nhân viên chiến sĩ; trong đó, đưa nội dung xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật là trọng tâm giáo dục, học tập để bộ đội nắm và thực hiện. Đồng thời, yêu cầu từng cơ quan, đơn vị và mọi quân nhân thực hiện nghiêm chế độ làm việc theo đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

Trong xây dựng chính quy. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng chính quy trong thực hiện chức tránh, nhiệm vụ, chế độ công tác của chỉ huy các cấp; nắm chắc và chấp hành nghiêm chế độ công tác, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, phân công, phân nhiệm rõ ràng, không vượt quyền hạn được giao. Chủ động rà soát, hoàn thiện các quy định, chế độ làm việc, phối hợp của các cơ quan; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kịp thời các hiện tượng chấp hành không nghiêm hoặc bỏ sót chế độ công tác của chỉ huy, biểu hiện lơ là, trách nhiệm không cao trong công việc, v.v. Lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của cán bộ chủ trì. Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp, chế độ ngày, tuần; thực hiện lễ tiết, tác phong quân nhân đúng điều lệnh; nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, kiểm soát của lực lượng vệ binh, kiểm soát quân sự và chỉ huy các cấp; chấn chỉnh kịp thời biểu hiện buông lỏng, giản đơn trong thực hiện. Thường xuyên kiểm tra, bổ sung kịp thời, đầy đủ hệ thống biển bảng, dây giá, thống nhất xếp đặt trật tự nội vụ, vệ sinh và mang đeo trang bị trong huấn luyện theo quy định, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị và đối tượng huấn luyện.

Trong chấp hành pháp luật, kỷ luật. Quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 07/CT-TM, ngày 10/3/2020 của Bộ Tổng Tham mưu về thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020” trong Quân đội, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị giáo dục, quán triệt, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho 100% cán bộ, chiến sĩ, nhân viên. Rà soát, bổ sung hoàn thiện quy chế quản lý quân nhân nghỉ phép, tranh thủ, nghỉ ngoài doanh trại; đồng thời, yêu cầu chỉ huy các cấp phải chấp hành nghiêm quy định về quản lý quân nhân thuộc quyền theo phân cấp cả về tư tưởng, phẩm chất, năng lực, các mối quan hệ gia đình và xã hội, nhất là khi quân nhân thực hiện nhiệm vụ ngoài doanh trại, công tác lẻ; chú trọng vào ngày nghỉ, giờ nghỉ, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên nghỉ phép, tranh thủ, v.v. Tăng cường các biện pháp duy trì, chấp hành kỷ luật, kỷ cương; thường xuyên tổ chức sinh hoạt, giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nắm chắc chỉ thị, nghị quyết, quy định, quy chế về chấp hành pháp luật, kỷ luật. Trong sinh hoạt, các tổ chức đều đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân về những hạn chế, khuyết điểm trong công tác quản lý, duy trì chấp hành pháp luật, kỷ luật; xác định biện pháp khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Thường xuyên nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ, nhân viên không vi phạm các tệ nạn xã hội, như: chơi lô, đề, đánh bài ăn tiền, vay nặng lãi,… chấp hành nghiêm quy định bảo đảm an toàn trong huấn luyện và tham gia giao thông. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm và trách nhiệm của cán bộ chủ trì nếu để cơ quan, đơn vị có vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật và mất an toàn do buông lỏng công tác quản lý. Vì vậy, tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của lực lượng vũ trang Tỉnh có sự chuyển biến rõ nét, 100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối, không xảy ra vụ việc nghiêm trọng, vi phạm thông thường giảm còn dưới 0,25%.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp trên, đã góp phần để lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Phúc hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trên địa bàn. Năm 2020, được Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tặng Cờ Thi đua; Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tặng Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Khối nội chính Tỉnh. Đây là tiền đề, động lực để lực lượng vũ trang Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “hai khâu đột phá”, tạo chuyển biến vững chắc hơn về chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Đại tá NGUYỄN THẾ HẢI, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh