Tổng kết công tác báo chí, xuất bản trong Quân đội năm 2019

1/14/2020 8:29:23 PM

Chiều 14-01, tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản trong Quân đội năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác báo chí, xuất bản năm 2020. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Năm 2019, làm năm đầu triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/QUTW, ngày 02-01-2019 của Quân ủy Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo, quản lý công tác báo chí, xuất bản trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Thông tư của Bộ Quốc phòng về công tác quản lý báo chí, xuất bản. Công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí, xuất bản trong toàn quân đã có chuyển biến tích cực, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, đạt nhiều kết quả quan trọng. Các cơ quan báo chí Quân đội luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, chấp hành nghiêm pháp luật, kịp thời tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, v.v. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận của các cấp, ngành đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích mà công tác báo chí, xuất bản trong Quân đội đã đạt được năm 2019. Đồng thời, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục. Năm 2020, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm có nhiều sự kiện lớn của đất nước, Quân đội. Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục yêu cầu các cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo trong Quân đội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm; chủ động bám sát tình hình, thực hiện tốt các kế hoạch, đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan báo chí. Tập trung xây dựng các cơ quan báo chí Quân đội “cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại”, đội ngũ nhà báo - chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, giỏi về chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các cơ quan báo chí Quân đội tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, quan điểm, tư duy mới của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng. Tăng cường tin, bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, v.v. Đồng chí nhấn mạnh, quá trình thực hiện, các cơ quan báo chí Quân đội cần tăng cường mối quan hệ phối hợp với các cơ quan báo chí ngoài Quân đội, tạo thế trận liên hoàn, vững chắc trong trao đổi thông tin. Chú trọng đột phá ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ trong quản lý, tác nghiệp báo chí. Cùng với đó, chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xuất bản và phát hành.

Tại Hội nghị, 14 tập thể đã được trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; 14 tập thể và 15 cá nhân được trao Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, tuyên truyền báo chí về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019.

Tạp chí Quốc phòng toàn dân vinh dự được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Băng khen và 01 biên tập viên của Tạp chí được nhận Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

MẠNH TUẤN (thực hiện)