Những chủ trương công tác lớn

Tỉnh Nam Định khai mạc Diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021

11/22/2021 3:09:42 PM

Chiều 22/11/2021, tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định tổ chức khai mạc Diễn tập khu vực phòng thủ Tỉnh năm 2021. Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 3 dự và chỉ đạo cuộc Diễn tập. Cùng dự có Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; đại diện lãnh đạo một số cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trong địa bàn quân khu.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu khai mạc Diễn tập.

Phát biểu khai mạc Diễn tập, Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Diễn tập khẳng định, những năm qua, quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới” , Nghị định 02/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều trong Nghị định 152/2007/NĐ-CP (nay là Nghị định 21/NĐ-CP) của Chính phủ về khu vực phòng thủ, tỉnh Nam Định đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quan trọng này. Trong đó, diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện, thành phố và diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã, phường, thị trấn được chú trọng thực hiện với nhiều nội dung, biện pháp khoa học, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để Tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Đây là cuộc Diễn tập một bên hai cấp, quy mô lớn, nhiều nội dung mới, nhiều thành phần, lực lượng tham gia, diễn ra trong điều kiện dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp với Đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến khu vực phòng thủ”. Cuộc Diễn tập tiến hành theo 03 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ. Thông qua Diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền về quốc phòng - an ninh; phát huy vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, nòng cốt là lực lượng vũ trang trong xây dựng và tác chiến khu vực phòng thủ. Đồng thời, kiểm tra, bồi dưỡng nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng trong xử lý, giải quyết các tình huống về quốc phòng, an ninh xảy ra trên địa bàn; kiểm tra trình độ huấn luyện chiến đấu và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng vũ trang.

Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo biểu dương các bộ phận đã đoàn kết, đề cao trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn về dịch bệnh, thời tiết,… làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập. Đồng thời, yêu cầu các lực lượng tham gia diễn tập phải quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết về diễn tập khu vực phòng thủ Tỉnh; chấp hành nghiêm kế hoạch, nội dung, thời gian quy định; lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chặt chẽ, khoa học, hiệu quả, sát với tình hình thực tế địa phương; vận dụng, xử trí tốt các tình huống đặt ra; kết hợp chặt chẽ diễn tập vận hành cơ chế theo Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị: “Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành, cơ quan Quân sự chủ trì làm tham mưu, phối hợp với Công an và các ban, ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện” với diễn tập thực binh, xử trí các tình huống trên bản đồ, sa bàn và ngoài thực địa. Quá trình diễn tập phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhất là trong thực binh bắn đạn thật; gắn diễn tập với xây dựng công trình phòng thủ; vận dụng sáng tạo vào thực tiễn địa phương; đặc biệt phải tuân thủ chặt chẽ các quy định về phòng, chống dịch. Kết thúc diễn tập phải tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, kịp thời điều chỉnh, bổ sung phương án tác chiến phòng thủ, các kế hoạch bảo đảm của địa phương, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn Tỉnh và sẵn sàng chuyển thành thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc.

Theo kế hoạch, cuộc Diễn tập sẽ trong ba ngày (từ 22 đến 24/11/2021).

Tin, ảnh: DUY KHÁNH