Hội đồng Chỉ đạo Tạp chí Quốc phòng toàn dân tổng kết năm 2019

1/15/2020 3:35:59 PM

Sáng 15-01-2020, tại Hà Nội, Hội đồng Chỉ đạo Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu, biên tập, xuất bản năm 2019 và xác định nhiệm vụ, phương hướng chỉ đạo năm 2020. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng dự và chủ trì Hội nghị.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Hội đồng Chỉ đạo và Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Tạp chí tuân thủ đúng tôn chỉ, mục đích, bám sát tình hình, chủ động triển khai toàn diện công tác tuyên truyền trên các mặt công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; nhiệm vụ chuyên môn hoàn thành xuất sắc. Đặc biệt, Tạp chí tiếp tục nâng cao số lượng và chất lượng bài viết phản bác các quan điểm thù địch, sai trái trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng.. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trên mặt trận đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” Quân đội. Công tác xuất bản, công tác bạn đọc, cộng tác viên được thực hiện tốt, đúng kế hoạch được đông đảo bạn đọc, cộng tác viên đánh giá cao về chất lượng, nội dung, hình thức cũng như sự nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo trong hoạt động tuyên truyền của Tạp chí.

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng Chỉ đạo tập trung thảo luận nêu bật những kết quả đã đạt được trên từng mặt công tác, chỉ rõ những hạn chế trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện tuyên truyền năm 2019. Trên cơ sở phân tích, nhận định, dự báo tình hình năm 2020, Hội đồng Chỉ đạo đã đề xuất nhiều nội dung, biện pháp cần tập trung định hướng chỉ đạo trong năm 2020.

Kết luận Hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Tạp chí đã đạt được trong năm qua, đồng thời nhấn mạnh: Năm 2019, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng  Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã đoàn kết, thống nhất vượt qua khó khăn, có nhiều đổi mới, nhạy bén, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyên truyền trên tất cả các ấn phẩm. Nổi bật là: Tạp chí luôn bám sát sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Hội đồng Chỉ đạo, Tổng cục Chính trị, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, các sự kiện nổi bật trong nước, quốc tế để chủ động tuyên truyền toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích, không sai sót về quan điểm, đường lối.

Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử (tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc) được quản lý chặt chẽ, vận hành theo đúng quy chế, hoạt động ổn định; đảm bảo an toàn, an ninh mạng; chủ động nhạy bén, sáng tạo mở các chuyên mục riêng để tuyên truyền đậm nét từng sự kiện trong năm 2019.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện quan trọng:  diễn ra đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, năm Việt Nam làm Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, Chủ tịch ASEAN và cũng là năm tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó dự báo, trực tiếp tác động, chi phối lớn đến công tác tuyên truyền. Vì thế, Tạp chí cần bám sát tình hình thực tiễn và Kế hoạch Định hướng nghiên cứu, biên tập năm 2020 của Hội đồng Chỉ đạo đã được phê duyệt; tập trung vào những nội dung chủ yếu, như: quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Quân đội và các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương; nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự, Chiến lược Bảo vệ Biên giới Quốc gia, Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng. Đồng thời, chủ động triển khai vệt bài tuyên truyền về việc tham gia ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Cùng với đó, cần đặc biệt chú trọng đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn chống phá Quân đội trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; có nhiều bài viết sắc sảo về phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng và tâm huyết với nghề cho đội ngũ những người làm báo, nhất là trước mỗi vấn đề, sự kiện quan trọng, khẳng định vị thế, uy tín của Tạp chí.

Tin, ảnh: ĐOÀN TÁ ANH