Cơ quan Tổng cục Chính trị tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

4/15/2021 2:08:18 PM

Sáng 15/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị  Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức khai mạc Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ, đảng viên của Cơ quan trên địa bàn Thành phố. Thiếu tướng Trần Văn Vương, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị, Cục trưởng Cục Chính trị chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị đóng quân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong hai ngày diễn ra Hội nghị, các đại biểu sẽ được nghiên cứu, học tập, quán triệt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; nhận thức mới, tư duy mới về quốc phòng Việt Nam và an ninh quốc gia. Hội nghị sẽ được nghe các báo cáo viên phân tích, làm rõ những nội dung cơ bản, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, gắn với tình hình, nhiệm vụ của Quân đội và Tổng cục Chính trị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thiếu tướng Trần Văn Vương yêu cầu cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị phải nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của các văn kiện Đại hội lần này. Trong học tập, quán triệt, cán bộ, đảng viên tham gia hội nghị phải tập trung nghiên cứu, nắm chắc những nội dung cơ bản, những nội dung mới, tích cực nghiên cứu để hiểu sâu hơn vấn đề, lấy việc tự nghiên cứu học tập Nghị quyết là chủ yếu, đồng thời biết vận dụng, triển khai cụ thể vào quá trình công tác gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị yêu cầu sau Hội nghị các cấp ủy, tổ chức đảng phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cho các đối tượng ở cấp mình; đảm bảo 100% quân số được nghiên cứu, học tập tập trung; chủ động rà soát, bổ sung kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ của tổ chức đảng cấp mình một cách cụ thể, thiết thực, có tính khả thi cao.

Tin, ảnh: ĐÌNH KHÁNG