Trung đoàn Gia Định đột phá xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật

1/29/2024 7:56:56 AM

Trung đoàn Gia Định - Trung đoàn bộ binh 1 (Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh), có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Thành phố mang tên Bác và thực hiện các nhiệm vụ theo mệnh lệnh của cấp trên. Đây là vinh dự, đồng thời là trách nhiệm nặng nề đối với Trung đoàn, bởi đơn vị đứng chân và làm nhiệm vụ trên địa bàn đô thị, bên cạnh sự phát triển sôi động về kinh tế, văn hóa, xã hội,... còn chịu sự tác động của mặt trái cơ chế thị trường, tệ nạn xã hội, lối sống thực dụng,... đến đời sống, tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ. Nắm chắc đặc điểm địa bàn, yêu cầu, nhiệm vụ, những năm qua, Trung đoàn chủ động đề ra nhiều giải pháp đồng bộ, sát thực tiễn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các mặt công tác. Năm 2023, Trung đoàn được Bộ Tư lệnh Thành phố tin tưởng lựa chọn xây dựng điểm về huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ đó và trở thành “điểm sáng” trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đột phá xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và đạt kết quả tích cực. Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật có sự chuyển biến toàn diện; nền nếp, chế độ sinh hoạt, học tập, công tác được duy trì nghiêm túc, thống nhất từ cơ quan đến đơn vị; những khâu yếu, điểm yếu đã được khắc phục; nội bộ đoàn kết, thống nhất, đơn vị an toàn tuyệt đối, v.v. Từ thực tiễn, Trung đoàn rút ra một số kinh nghiệm; đồng thời, cũng là cơ sở để vận dụng vào thực hiện trong thời gian tới.

Giờ huấn luyện điều lệnh của Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Gia Định               Ảnh: qdnd.vn 

Trước hết, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đột phá nâng cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với thực hiện đơn vị điểm về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của trên về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, nhất là Kế hoạch số 906/KH-BTL, ngày 13/4/2023 của Bộ Tư lệnh Thành phố về “Xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật năm 2023”, Đảng ủy Trung đoàn đã ban hành Nghị quyết số 155-NQ/ĐU, ngày 28/4/2023 về “Lãnh đạo xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật” và tổ chức quán triệt sâu rộng trong toàn đơn vị. Trung đoàn yêu cầu cấp ủy các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cụ thể hóa nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu xây dựng đơn vị điểm bảo đảm ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với từng đối tượng; đưa nội dung quan trọng này vào kế hoạch công tác của cấp ủy, cán bộ chủ trì và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Trên cơ sở nghị quyết, kế hoạch xây dựng đơn vị điểm, cấp ủy các cấp phân công cấp ủy viên trực tiếp theo dõi, đôn đốc thực hiện, tập trung vào những đơn vị còn yếu hoặc tiềm ẩn nguy cơ vi phạm kỷ luật và chịu trách nhiệm trước cấp ủy cùng cấp về kết quả của đơn vị được giao phụ trách. Đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, Trung đoàn phát huy tính tiền phong, gương mẫu theo phương châm “cấp trên làm gương cho cấp dưới, chỉ huy làm gương trước đơn vị, đảng viên gương mẫu trước quần chúng”; lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội làm tiêu chí để nhận xét, đánh giá cán bộ các cấp năm 2023. Đặc biệt, Trung đoàn lồng ghép nội dung xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật với đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhất là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Quân ủy Trung ương; đồng thời, phát huy vai trò xung kích của Hội đồng quân nhân, Đoàn Thanh niên trong thực hiện. Nhờ đó, công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, quy tụ, phát huy sức mạnh tổng hợp trong triển khai thực hiện, tạo chuyển biến vững chắc, có chiều sâu.

Xuất phát từ mục tiêu, yêu cầu rất cao của đơn vị điểm về xây dựng chính quy, Trung đoàn chủ trương đột phá toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm. Theo đó, Trung đoàn chỉ đạo thực hiện chính quy trước hết trong sinh hoạt đến học tập, công tác và huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Tập trung duy trì thực hiện đầy đủ các nội dung theo Tiêu chuẩn 3 của Chỉ thị số 79/CT-BQP và Quyết định số 2425/HD-TM, ngày 03/10/2022 của Bộ Tổng Tham mưu về ban hành hướng dẫn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Trong sinh hoạt, học tập, công tác, Trung đoàn yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm và nâng cao chất lượng thực hiện 11 chế độ trong ngày, 03 chế độ trong tuần và các quy định của Điều lệnh quản lý bộ đội; thực hiện chính quy bắt đầu từ việc nhỏ nhất, như: chấp hành tác phong quân nhân, mang mặc, đi lại, xưng hô, chào hỏi. Để đạt hiệu quả, chỉ huy Trung đoàn cùng các cơ quan tăng cường kiểm tra và chỉ đạo cơ quan tác huấn, lực lượng vệ binh tích cực tuần tra, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, vi phạm, nâng cao chất lượng thực hiện điều lệnh trong toàn Trung đoàn. Trong huấn luyện, Trung đoàn nâng cao tính chính quy trong tất cả các khâu từ chỉ đạo, quản lý, điều hành, thực hành huấn luyện, luyện tập, diễn tập đến các mặt bảo đảm huấn luyện; duy trì thực hiện nghiêm các quy định về thời gian, kỷ luật thao trường, gắn đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện với chấp hành điều lệnh và rèn luyện kỷ luật, v.v. Đồng thời, thực hiện tốt phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu; kết hợp chặt chẽ với rèn luyện yếu lĩnh động tác, bản lĩnh, thể lực và truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu cho chiến sĩ. Nội dung huấn luyện được tiến hành toàn diện; trong đó, tập trung vào các nội dung kỹ thuật, chiến thuật cấp phân đội. Tính chính quy còn được thể hiện trong thực hiện chế độ phân cấp huấn luyện; tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Công tác hội thao, hội thi luôn được Trung đoàn duy trì thực hiện thành nền nếp, chất lượng ngày một nâng cao. Bên cạnh đó, công tác bảo đảm huấn luyện, nhất là vật chất, vũ khí, đạn, thao trường, bãi tập, công tác thống kê kết quả huấn luyện đều được thực hiện bài bản, chính quy, chặt chẽ trong từng khâu, bước. Để cụ thể hóa các chỉ lệnh, mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu của cấp trên, Trung đoàn tập trung xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh quyết tâm, kế hoạch tác chiến trong các tình huống. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc xây dựng các văn kiện sẵn sàng chiến đấu và phê duyệt theo phân cấp. Duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban, trực chiến; bảo đảm quân số, vũ khí, trang bị kỹ thuật và phương tiện trong mọi tình huống ở tất cả các cấp.

Cùng với đó, Trung đoàn chủ động phát huy nội lực, tích cực củng cố doanh trại, xây dựng cảnh quan chính quy, xanh, sạch, đẹp, môi trường văn hóa quân sự lành mạnh. Trong năm 2023, các cơ quan, đơn vị đã huy động các nguồn lực củng cố, làm mới hệ thống pano, khẩu hiệu tuyên truyền và hệ thống dây, giá, biển, bảng nơi làm việc, nhà nghỉ của cán bộ, chiến sĩ theo đúng quy định (làm mới 1.494 hệ thống biển, bảng chính quy; 86 giá tập điều lệnh; sơn mới 500m vạch kẻ đường duyệt đội ngũ; trồng và cắt tỉa hàng trăm cây xanh,…). Nhờ đó, cảnh quan, môi trường đơn vị có sự đổi mới toàn diện, ngày càng khang trang, chính quy, “xanh, sạch, đẹp”, đáp ứng tiêu chí về xây dựng điểm về chính quy.

Để cán bộ, chiến sĩ có sự chuyển biến, tiến bộ vững chắc về ý thức, hành vi chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, Trung đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật, khích lệ niềm tự hào của cán bộ, chiến sĩ khi vinh dự được đứng trong hàng ngũ của đơn vị có bề dày lịch sử, truyền thống, bảo vệ Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu làm cơ sở đột phá, thực hiện tốt chỉ tiêu xây dựng đơn vị điểm về quản lý kỷ luật. Trung đoàn yêu cầu các cơ quan, đơn vị quản lý chặt chẽ và nắm chắc tình hình số lượng, chất lượng quân nhân. Kịp thời nắm bắt và giải quyết tốt tình hình tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Duy trì và thực hiện nghiêm Hướng dẫn số 3461/HD-QH, ngày 30/02/2022 của Cục Quân huấn, Bộ Tổng tham mưu về chuẩn bị giáo án thông báo, rút kinh nghiệm kỷ luật. Duy trì tổ chức có chất lượng các hội nghị rút kinh nghiệm các vụ việc vi phạm kỷ luật, pháp luật xảy ra ở các đơn vị trong toàn quân; từ đó, chủ động có biện pháp phòng ngừa, phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị. Quản lý chặt chẽ thông tin, phát ngôn; khi có vụ việc xảy ra tổ chức phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan để kịp thời xử lý, không để các hình ảnh, thông tin xuyên tạc phát tán trên mạng xã hội làm ảnh hưởng đến hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”. Đồng thời, quản lý chặt chẽ vũ khí, trang bị, vật tư kỹ thuật; chấp hành đúng chế độ bảo quản, bảo dưỡng ngày, tuần; đăng ký, thống kê. Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, tập trung vào các bộ phận công tác lẻ, nhất là vào giờ nghỉ, ngày nghỉ nhằm hạn chế mức thấp nhất các trường hợp vi phạm kỷ luật. Chủ động phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương nơi đóng quân và giữ mối liên hệ chặt chẽ với gia đình quân nhân để nắm tình hình, cảnh báo, quản lý chặt chẽ bộ đội và ngăn chặn các tệ nạn xã hội ảnh hưởng vào đơn vị. Cùng với đó, để quản lý kỷ luật tốt, Trung đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phát huy tốt dân chủ cơ sở; duy trì hoạt động của đội ngũ chiến sĩ bảo vệ, chiến sĩ dân vận, “tổ ba người”, “tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân” và mô hình “Hòm thư góp ý”, nhằm chủ động tiếp nhận thông tin phản ánh của cán bộ, chiến sĩ, gia đình quân nhân. Đồng thời, thực hiện nghiêm chế độ thống kê, báo cáo kỷ luật theo đúng quy định1 thực hiện thường xuyên và chất lượng các quy định thống kê kết quả, đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả xây dựng điểm. Nhờ đó, trong năm, toàn Trung đoàn không có vụ việc vi phạm kỷ luật phải xử lý, vượt chỉ tiêu Nghị quyết chuyên đề về “Lãnh đạo xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật” đã xác định.

Với các giải pháp đột phá phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật của Trung đoàn đã mang lại hiệu quả tích cực, tạo động lực, niềm tin, trách nhiệm cùng khí thế mới cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Trung đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xứng đáng với tên gọi Trung đoàn Gia Định anh hùng và truyền thống “Đi là chiến thắng, đánh là dứt điểm” hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trung tá VÕ CHÍ TÂM, Trung đoàn trưởng
_______________
        

1 - Năm 2023, 100% cơ quan, đơn vị của Trung đoàn đã hoàn thành các loại hồ sơ, sổ thống kê, báo cáo kỷ luật theo đúng quy định.