Phát huy truyền thống anh hùng, Trung đoàn 43 tập trung nâng cao sức mạnh chiến đấu

7/26/2022 9:26:04 AM

Trước yêu cầu cấp thiết về huấn luyện bộ đội để chi viện cho các chiến trường trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ngày 29/7/1967, Đoàn 127 (tiền thân của Trung đoàn Bộ binh 43, Sư đoàn 395, Quân khu 3 ngày nay) được thành lập. Ra đời trong điều kiện miền Bắc còn nhiều khó khăn, đội ngũ cán bộ thiếu, cơ sở vật chất hầu như chưa có gì,... song, vượt lên tất cả, Đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức biên chế, củng cố doanh trại, thao trường, tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị: huấn luyện bộ đội, chi viện cho chiến trường miền Nam. Với quyết tâm “cả nước vì miền Nam thân yêu”, “tất cả cho đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, Trung đoàn đã huấn luyện và chi viện hàng vạn cán bộ, chiến sĩ cho các chiến trường. Đồng thời, trực tiếp tham gia chiến đấu chống chiến tranh phá hoại miền Bắc của địch, bắn rơi nhiều máy bay Mỹ, góp phần cùng quân và dân cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng với thực hiện nhiệm vụ thường xuyên là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Trung đoàn còn trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ tuyến biên giới Đông Bắc; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Trải qua 55 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, viết nên truyền thống “đoàn kết, anh dũng, kiên cường, sáng tạo”. Ghi nhận những thành tích xuất sắc đó, Trung đoàn đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới và nhiều phần thưởng cao quý.

Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới và để thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2022

Từ thực tiễn công tác, đặc điểm địa bàn đóng quân, tình hình Đơn vị và yêu cầu, nhiệm vụ, Trung đoàn rút ra một số kinh nghiệm; đồng thời, đó cũng là những giải pháp mà Đơn vị đã, đang thực hiện có hiệu quả.

Trước hết, Trung đoàn chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ, coi đây là giải pháp quan trọng hàng đầu. Theo đó, Trung đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm công tác giáo dục chính trị cho các đối tượng, tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Tăng cường quán triệt, giáo dục các nghị quyết, chỉ thị của trên, nhiệm vụ, truyền thống của đơn vị; vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, v.v. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, niềm tin, động cơ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện đúng đắn cho cán bộ, chiến sĩ.

Cùng với đó, Trung đoàn đẩy mạnh công tác nắm, quản lý tình hình tư tưởng bộ đội thông qua hoạt động của các tổ chức, nhất là “tổ ba người”, “tổ chiến sĩ bảo vệ”, “tổ chiến sĩ dân vận”; phát huy tinh thần tương thân, tương ái1, quan tâm theo dõi, gần gũi, giúp đỡ lẫn nhau để kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường về tư tưởng. Duy trì nghiêm nền nếp, chất lượng sinh hoạt Ngày chính trị và văn hóa tinh thần, tổ chức đối thoại dân chủ, kết hợp phát phiếu khảo sát, xây dựng “hòm thư góp ý”,… để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải quyết triệt để những vướng mắc của bộ đội. Mặt khác, Trung đoàn phối hợp với địa phương nơi đóng quân nắm, quản lý các mối quan hệ xã hội của quân nhân, gửi thư về gia đình chiến sĩ mới thông báo kết quả huấn luyện, rèn luyện, nhằm động viên, phối hợp quản lý, giáo dục. Quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để những cán bộ tâm huyết, hoàn thành tốt nhiệm vụ có cơ hội phát triển; giải quyết tốt công tác chính sách, hậu phương Quân đội, chế độ nghỉ phép, tranh thủ, v.v. Nhờ đó, 100% cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đủ khả năng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Trung đoàn tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập. Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác huấn luyện chiến đấu, nhất là Kết luận số 60-KL/QUTW, ngày 18/01/2019 của Quân ủy Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, Nghị quyết số 280-NQ/ĐU của Đảng uỷ Quân khu 3, Nghị quyết số 41-NQ/ĐU của Đảng ủy Sư đoàn 395 “Về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, hằng năm, Đảng ủy Trung đoàn ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện sát với tổ chức, biên chế, đặc điểm từng đối tượng, địa bàn tác chiến; tổ chức quán triệt, phổ biến để bộ đội nắm chắc nhiệm vụ, nội dung, chỉ tiêu huấn luyện. Với nhận thức, đội ngũ cán bộ là yếu tố quan trọng, then chốt nâng cao chất lượng huấn luyện, Trung đoàn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho 100% cán bộ theo phân cấp trước khi bước vào huấn luyện, chú trọng bồi dưỡng trực tiếp, tại chỗ với phương châm “cấp trên bồi dưỡng cho cấp dưới, cán bộ có kinh nghiệm bồi dưỡng cán bộ mới, cán bộ còn hạn chế”.

Cùng với chuẩn bị tốt về con người, Trung đoàn tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, mô hình, học cụ, thao trường, bãi tập, sổ sách, giáo án huấn luyện, nhất là đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ phục vụ huấn luyện2. Đến nay, Trung đoàn có đầy đủ hệ thống mô hình, học cụ, thao trường, bãi tập được thiết kế, xây dựng cơ bản, có thể huấn luyện được tất cả các hình thức chiến thuật, diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật đến cấp tiểu đoàn. Đây là yếu tố, điều kiện thuận lợi để Trung đoàn nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu.

Quá trình huấn luyện, Trung đoàn bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; vận dụng sáng tạo các quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp trong huấn luyện và thực hiện tốt “3 thực chất”3. Theo đó, ở từng khoa mục, các đơn vị huấn luyện từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ phân đoạn đến tổng hợp, kết hợp giữa huấn luyện chuyên ngành với huấn luyện các phương án, tình huống chiến đấu, giữa huấn luyện cơ bản với nâng cao, tăng cường huấn luyện đêm, cơ động,… để bộ đội thuần thục kỹ năng chiến đấu cơ bản, linh hoạt trong xử lý tình huống và hiệp đồng phân đội. Đồng thời, duy trì nghiêm kế hoạch hội thao huấn luyện hằng ngày ở cấp trung đội, đại đội, hằng tuần cấp tiểu đoàn và hội thao tháng cấp trung đoàn để kiểm tra, đánh giá thực chất kết quả huấn luyện. Trung đoàn coi trọng huấn luyện thể lực, tổ chức hành quân xa, mang vác nặng trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết (với chiến sĩ năm thứ nhất hành quân từ 500 - 600 km/năm, chiến sĩ năm thứ hai từ 1.000 - 1.200 km/năm; trọng lượng mang vác của chiến sĩ bộ binh từ 25 - 30 kg, chiến sĩ hỏa lực, thông tin từ 30 - 35 kg trở lên), nhằm rèn luyện sức khỏe, sức cơ động, sự bền bỉ, dẻo dai cho bộ đội. Bên cạnh đó, Trung đoàn chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, tham gia các cuộc diễn tập do trên tổ chức; đồng thời, định kỳ tổ chức các cuộc diễn tập chỉ huy - cơ quan trên bản đồ và ngoài thực địa, chỉ đạo diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp có bắn đạn thật ở các cấp, sát thực tế chiến đấu. Nhờ đó, chất lượng huấn luyện, diễn tập của Trung đoàn được nâng lên đồng đều, vững chắc.

Đi đôi với nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, Trung đoàn duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu. Cùng với thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến theo mệnh lệnh, hướng dẫn của trên, Trung đoàn duy trì, thực hiện nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực phòng không, trinh sát, thông tin liên lạc, tổ chức tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn. Các đơn vị làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu bảo đảm 100% quân số, lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh; tổ chức luyện tập thuần thục các phương án chiến đấu, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, kịp thời tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Đẩy mạnh xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật, được Trung đoàn xác định là “chìa khóa” tạo ra tinh thần đoàn kết, thống nhất, huy động sức mạnh tập thể trong thực hiện nhiệm vụ. Để thực hiện tốt nội dung này, Trung đoàn thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng của Quân khu 3 tổ chức giáo dục pháp luật, kỷ luật, thông tin, thông báo tình hình chấp hành kỷ luật trong Quân đội, các vụ việc điển hình,… nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau giữa cán bộ với chiến sĩ, giữa chiến sĩ cũ với chiến sĩ mới, nêu cao ý thức tự giác chấp hành kỷ luật, pháp luật cho bộ đội. Các cơ quan, đơn vị duy trì, thực hiện nghiêm, đồng bộ, thống nhất các chế độ trong ngày, tuần; quản lý chặt chẽ quân số ra vào doanh trại, chấp hành đúng quy định đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; 100% cán bộ, chiến sĩ khi đi phép, tranh thủ viết bản cảm cam kết, được xem video clip về an toàn giao thông do Trung đoàn xây dựng. Quá trình thực hiện, Trung đoàn coi trọng phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ các cấp, xây dựng hình tượng người cán bộ mẫu mực “lời nói đi đôi với hành động”, tận tình hướng dẫn cho chiến sĩ từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều năm qua, Trung đoàn không có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, không có hiện tượng quân phiệt, không có bỏ đào ngũ, tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,2%.

Ngoài ra, Trung đoàn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, duy trì đủ lượng dự trữ sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh tăng gia, sản xuất, góp phần cải thiện đời sống, nâng cao sức khỏe cho bộ đội và thực hiện tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, bảo đảm kịp thời, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện cho các nhiệm vụ.

Bằng các giải pháp, cách làm quyết liệt, đồng bộ đó, năm 2021, Trung đoàn Bộ binh 43 được Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị huấn luyện Giỏi”, Quân khu 3 tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng”. Đây là thành tích thiết thực kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Trung đoàn (29/7/1967 - 29/7/2022), làm cơ sở để cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới, cùng với các lực lượng bảo vệ vững chắc vùng Đông Bắc của Tổ quốc.

Thượng tá NGUYỄN DUY TÚC, Trung đoàn trưởng
________________

1 - Với các mô hình “nhà cắt tóc 0 đồng”, “dịch vụ điện thoại 0 đồng” ở cấp đại đội.

2 - Năm 2022, toàn Trung đoàn có 42 sáng kiến cải tiến mô hình, học cụ phục vụ huấn luyện. Tiêu biểu là: Thiết bị điều khiển đèn phục vụ huấn luyện bắn súng AK bài 2 ban đêm, Thiết bị kích pháo khói, Van hiệu chỉnh đầu ngắm; Thao trường chính quy cấp đại đội huấn luyện chiến sĩ mới, v.v.

3 - Lên lớp thực chất, ôn luyện thực chất và kiểm tra, đánh giá kết quả thực chất.