Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Hiệu quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị ở Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp

8/16/2022 7:51:53 AM

Cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, phương pháp, tác phong công tác của cán bộ, chiến sĩ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Thời gian qua, việc học tập và làm theo Bác theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị được cán bộ, đảng viên và quần chúng Bộ đội Biên phòng Tỉnh thực hiện bằng tình cảm đặc biệt; coi đó là việc làm thường xuyên, trách nhiệm cụ thể, thiết thực của mỗi người. Điều đáng nói là, việc thực hiện này luôn được gắn kết chặt chẽ với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Hằng năm, căn cứ vào kế hoạch của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng và của Tỉnh ủy Đồng Tháp, các cơ quan, đơn vị Bộ đội Biên phòng Tỉnh xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện gắn với phong trào “Thực hiện lời dạy của Bác Hồ với Bộ đội Biên phòng”, các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, tạo động lực tinh thần to lớn và sức lan tỏa sâu rộng, góp phần bồi đắp, phát huy phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Biên phòng” thời kỳ mới. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị chú trọng đẩy mạnh “làm theo” Bác, thực hiện tốt: “Nói và làm theo nghị quyết”; “Nói ít làm nhiều”; “Nói đến đâu làm có hiệu quả đến đó”; luôn nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; kiên quyết khắc phục, sửa chữa hạn chế khuyết điểm. Qua đó, nhận thức, trách nhiệm; phẩm chất, năng lực, đạo đức, lối sống, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cấp ủy, cán bộ chủ trì có chuyển biến tốt, nội bộ đoàn kết, thống nhất; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên, góp phần xây dựng Bộ đội Biên phòng Tỉnh vững mạnh toàn diện, có sức chiến đấu cao, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Do tính chất đặc thù của nhiệm vụ, đặc điểm địa bàn, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Tỉnh thường hoạt động phân tán, xa chỉ huy đơn vị, nên có sự đòi hỏi rất cao về tính độc lập trong công tác, tính quyết đoán trong công việc; phải kiên định, vững vàng, dũng cảm, sáng tạo trong xử lý tình huống. Vì vậy, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh đặc biệt coi trọng nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần vượt khó, tự lực tự cường, tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Kết luận số 01-KL/TW và luôn xem đó là vấn đề mấu chốt, chìa khóa thành công trong thực hiện nhiệm vụ. Với phương châm: trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học tập đi đôi với làm theo, chú trọng việc “làm theo” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; hành động gương mẫu của cán bộ, đảng viên là mệnh lệnh không lời đối với bộ đội; kết hợp giữa “xây” với “chống”, lấy xây là chính, Đảng ủy yêu cầu từng cán bộ, đảng viên phải xây dựng kế hoạch, bổ sung các tiêu chí phấn đấu thực hiện Kết luận số 01-KL/TW một cách nghiêm túc, cụ thể và được thông qua trước tập thể cấp ủy, chi bộ. Nội dung trọng tâm hướng vào việc đổi mới phương pháp, tác phong công tác, lề lối làm việc, sâu sát quần chúng, cấp dưới; đi đầu trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, triệt để thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; có phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả. Định kỳ, cấp ủy, chi bộ tiến hành kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành các nội dung đã đăng ký; lấy kết quả học tập và làm theo là một trong những tiêu chuẩn để bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá, nhận xét, phân loại tập thể, cá nhân, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ hằng năm, tạo động lực mới trong phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh lồng ghép, phát huy trong triển khai thực hiện các mặt công tác biên phòng, nhất là tinh thần chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp những chủ trương, giải pháp hiệu quả trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới của Tỉnh. Trên cơ sở thấm nhuần tư tưởng của Bác về công tác đối ngoại, Bộ đội Biên phòng Tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể, thực hiện tốt nhiệm vụ ngoại giao nhân dân, đối ngoại quốc phòng và đối ngoại biên phòng. Tổ chức tốt các hoạt động giao lưu, tuần tra song phương, chương trình kết nghĩa “Đồn - Trạm hữu nghị, biên giới bình yên”,… góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển. Các tổ, đội công tác của Bộ đội Biên phòng Tỉnh chủ động tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn biên giới xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giảm nghèo gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, v.v. Cán bộ, chiến sĩ đã không quản khó khăn, vất vả, thực hiện “3 cùng” với nhân dân để làm công tác vận động quần chúng; đưa văn hóa, y tế về biên giới; giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, giảm nghèo bền vững, v.v. Thực hiện Chỉ thị số 681-CT/ĐU, ngày 08/10/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về việc phân công đảng viên đồn Biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới, Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã phân công 136 cán bộ, đảng viên phụ trách 682 hộ gia đình ở 08 xã biên giới; giới thiệu hơn 300 lượt đảng viên là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia sinh hoạt tại chi bộ các ấp; trong đó, nhiều đồng chí tham gia giữ các chức vụ bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch xã. Từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 681 đến nay các đồn biên phòng đã cử hàng nghìn lượt cán bộ, đảng viên xuống cơ sở gặp gỡ các gia đình để nắm tình hình nhân dân; riêng năm 2021 đã cử 1.472 lượt đồng chí xuống địa bàn gặp gỡ, thăm hỏi 4.164 lượt hộ gia đình, làm công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phòng, chống các loại tội phạm, hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, cũng như tham gia các hoạt động ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả ở khu vực biên giới. Nhờ đó, ý thức về quốc giới, quốc gia của các hộ gia đình được nâng cao, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương.

Học tập, làm theo tư tưởng “lấy dân làm gốc” của Bác Hồ, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Biên phòng Tỉnh xây dựng cho mình phong cách  “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, thực hiện tốt các chính sách dân tộc theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Với việc đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào: “Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và các chương trình: “Nâng bước em đến trường”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”,... đã góp phần giải quyết các vấn đề cấp bách, đáp ứng cơ bản tâm tư, nguyện vọng và giảm bớt khó khăn về đời sống tinh thần của nhân dân, tạo động lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Làm theo Bác còn được Bộ đội Biên phòng Tỉnh thể hiện qua việc triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; phòng, chống dịch Covid-19 bằng các mô hình, chương trình cụ thể, thiết thực, hiệu quả như: Mô hình “Hũ gạo tình thương” hỗ trợ 5.760 kg gạo và hơn 76 triệu đồng cho 32 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu vực biên giới; trao 252 triệu đồng cho 42 cháu có hoàn cảnh khó khăn, v.v. Thực hiện Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”, Đơn vị phối hợp với chính quyền các xã Thông Bình, Thường Thới Hậu A, Thường Phước 1 trao 100 suất quà cho hộ gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo với tổng trị giá 45 triệu đồng.

Những việc làm cụ thể trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và hiệu quả, góp phần quan trọng vào giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh và xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian tới đạt hiệu quả thiết thực hơn, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh đang quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thực hiện tốt một số vấn đề cơ bản sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho mọi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn. Thực hiện tốt phương châm toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, gắn “học tập” với “làm theo”, lấy “làm theo” là chính. Tập trung rèn luyện đạo đức, lối sống, đổi mới phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên; chăm lo xây dựng đoàn kết trong cấp ủy, chi bộ, đoàn kết cán bộ với chiến sĩ, đoàn kết quân dân, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, chú trọng khắc phục những hạn chế, yếu kém, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hai là, tích cực tìm tòi, sáng tạo những nội dung, biện pháp, mô hình mới; kiên quyết đấu tranh với bệnh hình thức ngay trong lãnh đạo, chỉ đạo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, đi sâu vào kiểm tra đạo đức, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên; kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng, thanh tra, kiểm tra của người chỉ huy và giám sát của các tổ chức quần chúng.

Ba là, chú trọng việc nêu gương của đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ trì, đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, thường xuyên gắn việc thực hiện các tiêu chí về phẩm chất, đạo đức, lối sống vào các chỉ tiêu của phong trào Thi đua Quyết thắng, phong trào thi đua của các ngành, các cuộc vận động.

Bốn là, chỉ đạo chặt chẽ việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW,  chú ý lấy việc tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống và mức độ hoàn thành  nhiệm vụ theo chức trách của cá nhân và tập thể để đánh giá kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kịp thời phát hiện, nhân rộng mô hình mới, điển hình tiên tiến, biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể thực hiện tốt. Thông qua đó, xây dựng niềm tin, động cơ phấn đấu cho cán bộ, đảng viên và quần chúng, góp phần làm sáng mãi phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Biên phòng” thời kỳ mới.

Đại tá NGUYỄN VĂN MINH, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh