Tạp chí với bạn đọc

Thượng tướng Đỗ Căn thăm và chúc mừng Tạp chí Quốc phòng toàn dân

6/20/2022 10:34:23 AM

Sáng 20/6, thừa ủy quyền của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và đại diện một số cơ quan thuộc Tổng cục Chính trị đến thăm và chúc mừng Tạp chí Quốc phòng toàn dân nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022).

Thượng tướng Đỗ Căn phát biểu chúc mừng

Tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Đỗ Căn gửi tới toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, chiến sĩ Tạp chí Quốc phòng toàn dân lời thăm hỏi và chúc mừng tốt đẹp; đồng thời, biểu dương đội ngũ những người làm báo của Tạp chí đã luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, chủ động, nhạy bén, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Phó Chủ nhiệm nhấn mạnh: Tạp chí Quốc phòng toàn dân là cơ quan lý luận quân sự, chính trị của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, thời gian qua luôn giữ vững vai trò tiên phong đi đầu trên mặt trận chính trị, tư tưởng, nhất là tích cực tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chế độ và Quân đội vào việc xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.  

Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng chí Phó Chủ nhiệm yêu cầu Tạp chí phải luôn giữ đúng tôn chỉ mục đích, bám sát tình hình, nhiệm vụ của Quân đội, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên tập; kịp thời đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”,… của các thế lực thù địch; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Biên tập, Thiếu tướng Tạ Quang Chuyên, Tổng Biên tập cảm ơn sự quan tâm của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ nhiệm, Đảng ủy, Ban Biên tập Tạp chí tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mọi mặt công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ nhiệm tặng quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị chúc mừng Tạp chí Quốc phòng toàn dân.

Tin, ảnh: HIẾU NGHĨA