Tạp chí với bạn đọc

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 5/2022

4/30/2022 9:20:04 PM

CHUYÊN LUẬN CHỈ ĐẠO

Trung tướng TRNH VĂN QUYẾT - Toàn quân quán triệt và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương.

Trung tướng HỒ QUANG TUẤN - Tổng cục Công nghiệp quốc phòng với nhiệm vụ xây dựng nền công nghiệp quốc phòng hiện đại.

QUÁN TRIỆT, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

VŨ VĂN HIỀN - Mãi mãi giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

VŨ XUÂN DIỆN - Quảng Ninh lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thiếu tướng NGUYỄN VIẾT TUYÊN - Đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số trong Bộ Quốc phòng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Thiếu tướng TRẦN DANH KHẢI - Quân đoàn 2 tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương.

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH - SÁNG MÁI
PHẨM CHẤT “BỘ ĐỘI CỤ HỒ”

Đại tá HÀ SỸ CHIẾN - Trường Sĩ quan Thông tin đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

Đại tá ĐỖ TIẾN SỸ - Lực lượng vũ trang Sóc Trăng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

ĐÌNH PHIẾM - PHẠM TUẤN - ĐÌNH BẰNG - MINH ĐỨC - LÊ PHONG - Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị trong tình hình mới (II. Chủ nghĩa cá nhân làm tổn hại uy tín và xói mòn phẩm chất, đạo đức “Bộ đội Cụ Hồ”).

PHÒNG, CHỐNG “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA”

Đại tá BÙI QUANG HUY - Xuyên tạc quan điểm quốc phòng, an ninh của Đảng - thủ đoạn nham hiểm cần bác bỏ.

ĐỨC THNH - Cảnh giác với cái gọi là “nhân danh nhân dân” của các thế lực chống phá.

BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

VÕ QUANG LÂM - Công tác quốc phòng ở Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Thiếu tướng VÕ VĂN HƯNG - Đấu tranh phòng, chống bạo loạn chính trị, ly khai trên địa bàn Tây Nguyên.

Thiếu tướng ĐỖ ĐÌNH THANH - Binh chủng Tăng thiết giáp nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, sẵn sàng chiến đấu.

Thiếu tướng NGUYỄN HỒNG PHONG - Binh chủng Pháo binh tập trung nâng cao sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Đại tá LÊ VĂN HÙNG - Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa phát huy vai trò nòng cốt xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đại tá NGUYỄN VĂN ĐỒNG - Thái Nguyên xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện.

BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

Thiếu tướng LÊ QUANG ĐẠO - Cảnh sát biển Việt Nam nâng cao chất lượng phối hợp thực thi pháp luật trên biển.

Thông tin biển, đảo - Một số nét chính về huyện đảo Vân Đồn.

THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM

Đại tá NGUYỄN CHIẾN HẠM - Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên ở Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự.

Đại tá BÙI QUỐC HUY - Công ty Kinh doanh than Đông Bắc miền Nam dấu ấn chặng đường 10 năm phát triển và hội nhập.

Đại tá TRẦN ĐỨC TUẤN - Xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn Đặc công 113 trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Đại tá HOÀNG VĂN VÕ - Đoàn Kinh tế quốc phòng 5 xây dựng “thế trận lòng dân” nơi biên giới.

Đại tá PHẠM TIẾN TÚ - Lữ đoàn Công binh 575 nâng cao chất lượng xây dựng công trình quốc phòng.

Đại tá TRẦN VĂN ĐẤU - Xây dựng Trung đoàn Ra đa 251 vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH - GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

ĐỖ TH THANH NGA - Thị xã Nghĩa Lộ nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng và an ninh.

Đại tá ĐẶNG VIẾT HUỲNH - Công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở Lữ đoàn Công binh 414.

QUỐC PHÒNG, QUÂN SỰ N­ƯỚC NGOÀI

LÂM PHƯƠNG - HỮU LẬP - Cách tiếp cận mới của EU đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

VÂN KHANH - Libya - cuộc khủng hoảng toàn diện.

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Thiếu tướng ĐÀO TUẤN ANH - Xây dựng thế trận phòng thủ quân khu liên hoàn, vững chắc trên từng địa bàn chiến lược và cả nước.

Đại tá NGUYỄN NGỌC BẰNG - Bộ đội Biên phòng phát huy vai trò chuyên trách trong thực hiện Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.

Đại tá ĐINH QUỐC TRIỆU - Phát huy giá trị văn hóa quân sự trong xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đại tá LÊ VĂN HẢI - Đại uý ĐÀO HOÀI NAM - Giải pháp xây dựng hệ thống dữ liệu quản lý vòng đời vũ khí, trang bị kỹ thuật công nghệ cao.

LỊCH SỬ QUÂN SỰ VIỆT NAM

Thiếu tướng NGUYỄN HOÀNG NHIÊN - Chiến thắng Quảng Trị năm 1972 - tầm vóc và bài học lịch sử.

Từ khóa :TCQPTD số 5,2022