Tạp chí với bạn đọc

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 5-2021

5/1/2021 7:15:36 AM

Thượng tướng PHAN VĂN GIANG - Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ngang tầm nhiệm vụ.

Thượng tướng TRẦN QUANG PHƯƠNG - Toàn quân thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trung tướng VŨ HẢI SẢN - Đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, nâng cao đời sống bộ đội.

QUÁN TRIỆT, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

Trung tướng TRNH VĂN QUYẾT - Quân khu 2 quán triệt, đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Thiếu tướng NGUYỄN BÁ DƯƠNG - Thiếu tướng ĐỖ HỒNG LÂM - “Đảng ta là một Đảng cầm quyền” (II. Trọng trách lớn lao trước dân tộc).

NGUYỄN NGỌC HỒI - Quan điểm “Chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa” tại Đại hội XIII của Đảng.

Thiếu tướng LÊ VĂN HẢI - Tiếp tục quán triệt, thực hiện quan điểm bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa” của Đảng.

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Đại tá LÊ MINH CHÍNH - Bộ đội Biên phòng Kon Tum xây dựng “thế trận lòng dân” theo lời Bác Hồ dạy.

Đại tá TRẦN TRỌNG PHAN - Làm theo lời Bác, Kho K822 tập trung nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật.

BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

ĐỖ ĐỨC DUY  Yên Bái đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.

Trung tướng TRẦN VIỆT KHOA - Chiến lược của một số cường quốc tác động đến quốc phòng, an ninh khu vực và Việt Nam.

Trung tướng TẠ QUANG KHẢI - Xây dựng Viện Kiểm sát quân sự ngang tầm nhiệm vụ.

Thiếu tướng TRƯƠNG NGỌC HỢI - Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân đoàn 4.

Thiếu tướng NGUYỄN VĂN ĐỨC - Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng - văn hóa trong Quân đội.

Đại tá NGUYỄN ANH TUẤN - Vùng 2 Hải quân đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện.

Đại tá  LÊ QUỐC DŨNG - Chuẩn bị thế trận Hải quân trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

QUỐC PHÒNG, QUÂN SỰ N­ƯỚC NGOÀI

MỸ CHÂU - Chiều hướng chính sách của Mỹ đối với Iran hiện nay.

Đại tá PHẠM QUỐC LƯƠNG - Nhìn lại cục diện chính trị - quân sự thế giới trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI.

PHÒNG, CHỐNG “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA”

VŨ VĂN HIỀN - Thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội và công cuộc đổi mới của Việt Nam - sự thực không thể bác bỏ.

Trung tá NGUYỄN THANH HẢI - Nhận diện, phê phán quan điểm sai trái về bầu cử đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp.

TỔNG KẾT THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM

Thiếu tướng PHẠM VĂN HÓA - Quân đoàn 2 đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập.

Thiếu tướng TRNH VĂN HÙNG - Phát huy truyền thống 75 năm - xây dựng Văn phòng Tổng cục Chính trị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Đại tá NGUYỄN KHẮC NHÂN - Công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện lực lượng Dự bị động viên ở Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Đại tá LÊ VĂN LONG - Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh phát huy vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Đại tá HÀ ĐÌNH KHIÊM - Lực lượng vũ trang tỉnh Tuyên Quang thực hiện tốt công tác chính sách.

Đại tá NGUYỄN ĐÌNH ĐÀO - Lữ đoàn 71 - 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH - GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Đại tá PHÍ VĂN HẠNH - Nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đại tá HUỲNH VĂN TRÔNG - Ngăn ngừa, đẩy lùi vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng ở Sư đoàn 315.

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Đại tá LÊ XUÂN HÙNG - Xây dựng nguồn nhân lực thông tin liên lạc quân sự chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Đại tá TRN NGỌC HỒI - Phát huy vai trò của cơ quan chính trị các cấp trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị.

Đại tá NGUYỄN TIẾN CHUNG - Học thuyết bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của V.I. Lênin và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

PHẠM ANH TUẤN - Giải pháp nâng cao năng lực sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật ở cấp quân đoàn.

Thông tin về biển, đảo Việt Nam: Hợp tác quốc tế của Cảnh sát biển Việt Nam.

LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG QUÂN SỰ CỦA DÂN TỘC

Đại tá HOÀNG MẠNH DU - Nghệ thuật tổ chức đánh giặc trong Cuộc kháng chiến chống Tống năm 981.