Tạp chí với bạn đọc

Tạp chí Quốc phòng toàn dân Kính báo

4/17/2022 7:29:22 AM

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Tạp chí Quốc phòng toàn dân (Cơ quan lý luận quân sự, chính trị của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng) ra số đầu tiên (4/1948 - 4/2022), Đảng ủy, Ban Biên tập, Chi hội Nhà báo Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng gửi tới toàn thể các đồng chí cán bộ, phóng viên, biên tập viên, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, chiến sĩ; các đồng chí đã nghỉ hưu, chuyển ngành, phục viên, xuất ngũ từng công tác tại Tạp chí qua các thời kỳ lời thăm hỏi ân cần, thân thiết nhất. Kính chúc các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Tạp chí trên mọi cương vị công tác và trong cuộc sống.

Nhân dịp này, Đảng ủy, Ban Biên tập, Chi hội Nhà báo Tạp chí Quốc phòng toàn dân chân thành cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Hội đồng Chỉ đạo Tạp chí Quốc phòng toàn dân, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam; các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội, cấp ủy, chính quyền các địa phương luôn quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện để Tạp chí hoàn thành tốt nhiệm vụ; cảm ơn đội ngũ cộng tác viên, bạn đọc luôn gắn bó với Tạp chí trong suốt 74 năm qua.

 

ĐẢNG ỦY, BAN BIÊN TẬP, CHI HỘI NHÀ BÁO
TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN