Thực tiễn công tác dân vận của Quân đội bác bỏ mọi xuyên tạc chia rẽ mối quan hệ đoàn kết quân - dân

10/14/2021 9:37:52 AM

Quân đội ta mang bản chất của giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc; là Quân đội của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn xây dựng, củng cố, giữ gìn mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân. Quan hệ đó trở thành nét đẹp truyền thống quý báu của Quân đội ta, tạo dựng hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân, góp phần làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chia rẽ Quân đội với nhân dân của các thế lực thù địch.

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh “không có dân thì không có bộ đội”1 và “Nhân dân là nền tảng, là cha mẹ của bộ đội”2, gần 77 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội ta, lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ không quản ngại hy sinh, khó khăn, gian khổ, luôn “tận trung với nước, tận hiếu với dân”, xây dựng, vun đắp mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân. Trải qua các giai đoạn cách mạng, cán bộ, chiến sĩ Quân đội luôn dựa chắc vào nhân dân, giúp đỡ, bảo vệ nhân dân, chia ngọt, sẻ bùi với nhân dân và được nhân dân tin cậy, chở che, đùm bọc, suy tôn “Bộ đội Cụ Hồ”; xứng đáng là Quân đội của dân, do dân và vì dân. Sự đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân là nguồn sức mạnh nội lực, nhân tố quyết định, bảo đảm cho Quân đội cùng với nhân dân cả nước lập nên những chiến công vĩ đại, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trong thời kỳ đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tình đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân được nâng lên tầm cao mới. Cán bộ, chiến sĩ Quân đội tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nhất mực yêu nước, thương dân, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị toàn quân luôn tích cực, chủ động, phối hợp tiến hành tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong các tầng lớp nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quân - dân một ý chí. Đóng quân ở bất cứ đâu, các đơn vị Quân đội đều tổ chức kết nghĩa với các tổ chức, đoàn thể, lực lượng trên địa bàn, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh. Bộ đội luôn sâu sát với nhân dân, “cùng ăn”, “cùng ở”, “cùng làm”, “cùng nói tiếng dân tộc” để tuyên truyền, vận động nhân dân tạo sự đoàn kết, thống nhất cao với đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, tạo môi trường ổn định trên từng địa bàn. Trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, các đơn vị Quân đội đã tuyên truyền, vận động nhân dân sát cánh cùng các lực lượng Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Tích cực phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, như: buôn bán ma túy, buôn bán người, gian lận thương mại, khai thác tài nguyên trái phép, v.v. Đồng thời, cử hàng nghìn cán bộ tăng cường cho cơ sở, ngày đêm bám địa bàn, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời xử lý những vấn đề phức tạp. Riêng Bộ đội Biên phòng đã cử hơn 320 cán bộ tăng cường cho các xã biên giới, được phân công đảm nhiệm các chức danh chủ chốt trong cấp ủy, ủy ban nhân dân. Những hoạt động trên góp phần tạo sự đồng thuận, thống nhất trong xã hội, phát huy vai trò hệ thống chính trị ở cơ sở, tạo sự ổn định chính trị - xã hội để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình, nhất là ở một số địa phương xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, cơ quan quân sự địa phương và các tổ, đội công tác, các đơn vị chủ lực đóng quân trên địa bàn chủ động phối hợp nắm chắc tình hình, đi từng ngõ, gõ từng nhà, nắm chắc từng người; kiên trì tuyên truyền, vận động nhân dân nhận rõ đúng, sai, đấu tranh đẩy lùi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Thực hiện chức năng đội quân công tác, phát huy truyền thống “hiếu với dân”, các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tham gia hàng trăm dự án, hàng triệu ngày công góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội có hiệu quả. Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, nhất là trên các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo. Các doanh nghiệp Quân đội, binh đoàn, đoàn kinh tế - quốc phòng triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, xóa đói, giảm nghèo, huy động nguồn lực tại chỗ để phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền. Chủ động ứng dụng thành tựu kỹ thuật, công nghệ, phối hợp các lực lượng, bảo vệ và làm sạch môi trường những vùng đất bị ô nhiễm do hậu quả chiến tranh để lại và các sự cố ô nhiễm môi trường. Những đơn vị có thế mạnh về công nghệ tích cực tham gia phổ cập tin học, hỗ trợ lắp đặt điểm truy cập internet; củng cố, xây tặng Nhà văn hóa cộng đồng, Bưu điện văn hóa xã tại các địa phương. Các bệnh viện Quân đội thực hiện tốt việc bồi dưỡng kiến thức, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế địa phương; hỗ trợ trang thiết bị y tế và khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân. Nhiều hoạt động, mô hình tiêu biểu, như: “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Hành trình Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, “Thầy giáo, thầy thuốc quân hàm xanh”, “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”, “Gắn kết hộ người kinh với hộ người dân tộc thiểu số”, “Nhận con nuôi đồn biên phòng”, “Tết quân dân”,… cùng hàng nghìn tấm gương “Dân vận khéo” được tôn vinh, khen thưởng là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ đoàn kết quân với dân một ý chí, là nguồn lực mạnh mẽ để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, cán bộ, chiến sĩ Quân đội xác định là nhiệm vụ “chiến đấu” trong thời bình, luôn ở tuyến đầu, chiếm trên 70% lực lượng, phương tiện của cả nước; thực sự là lực lượng nòng cốt, xung kích, có mặt kịp thời, bất chấp hiểm nguy, hỗ trợ nhân dân sơ tán, phòng, tránh, cung cấp thuốc, lương thực, thực phẩm, nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Tiêu biểu là các hoạt động: khắc phục hậu quả cháy rừng, mưa lũ, hạn hán, xâm nhập mặn trên các địa bàn miền Bắc, Trung, Nam; cứu nạn sập hầm Đạ Dâng (Lâm Đồng); xử lý ô nhiễm môi trường tại nhà máy Bóng đèn phích nước Rạng Đông; đất bị ô nhiễm chất độc dioxin tại sân bay Đà Nẵng; khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường biển tại các tỉnh miền Trung, v.v. Trong quá trình tham gia các hoạt động đó, nhiều cán bộ, chiến sĩ Quân đội đã hy sinh cả tính mạng của mình vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Đặc biệt, trong phòng, chống đại dịch Covid-19, các đơn vị Quân đội ngày đêm chốt chặn trên toàn tuyến biên giới; tổ chức gần 200 khu cách ly, tiến hành tiêu độc, khử trùng hàng triệu kilômét vuông tại các khu vực phát sinh dịch; thành lập các Bệnh viện dã chiến tiếp nhận, điều trị bệnh nhân; các tổ, đội cơ động phòng, chống dịch, tham gia bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân bị ảnh hưởng. Luôn khắc ghi trong lòng “nhân dân là nền tảng, là cha mẹ của bộ đội”, bộ đội phải “hiếu với dân”, tất cả những việc làm của cán bộ, chiến sĩ đều thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ. “Ở đâu gian khó ở đó có bộ đội”, bộ đội chủ động đến với dân trong mọi tình huống, hoàn cảnh khó khăn, đồng cam, cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi với nhân dân. Càng trong khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, tình đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân càng tỏa sáng, càng làm cho mưu đồ xuyên tạc, chia rẽ mối quan hệ đoàn kết quân - dân trở nên lạc lõng.

Cùng với đó, toàn quân luôn quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết, chương trình hành động, phong trào Thi đua yêu nước, cuộc vận động. Mỗi năm, Quân đội có hàng trăm công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ứng dụng trong huấn luyện, lao động, sản xuất, học tập, công tác, phục vụ thiết thực cho các hoạt động quân sự, quốc phòng và đóng góp cho sự phát triển kinh tế đất nước. Thường xuyên chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, thực hiện xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú với các mô hình tiêu biểu, như: “Công viên văn hóa quân nhân”, “Giảng đường xanh”,... là điểm sáng văn hóa để giáo dục, rèn luyện bộ đội, tạo sự lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân.

Mối quan hệ gắn bó máu thịt quân - dân chính là sức mạnh, động lực để thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Quân đội nhân dân Việt Nam là đội quân cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu; lực lượng chính trị đặc biệt, tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất và là đội quân văn hóa, hình mẫu của quân đội cách mạng. Vì thế, các thế lực thù địch luôn đẩy mạnh âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ với thủ đoạn hết sức thâm độc nhằm chia rẽ Quân đội với nhân dân, thực hiện mưu đồ đen tối, phá hoại sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Thực tiễn đã chứng minh, mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân luôn được giữ gìn, củng cố thì bất luận trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, các thế lực thù địch không thể thực hiện được âm mưu, thủ đoạn phá hoại của chúng.

Trong tình hình mới, đặc biệt là sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, việc xây dựng, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân càng trở nên quan trọng và có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Bởi vậy, Quân đội tiếp tục xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; cùng toàn Đảng, toàn dân ta giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Đồng thời, thực hiện tốt chức năng “Đội quân công tác”, luôn sâu sát, gần gũi nhân dân, dựa chắc vào dân, củng cố, giữ vững “thế trận lòng dân”; quân - dân nhất trí, đồng lòng thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ mối quan hệ đoàn kết quân - dân. Cán bộ, chiến sĩ Quân đội tích cực trau dồi, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong công tác; tiếp tục thực hiện tốt phương châm công tác dân vận: luôn “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, xứng đáng với lòng tin của nhân dân, làm tỏa sáng phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Thiếu tướng NGÔ THANH HI, Cục trưởng Cục Dân vận
_________________

1 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 7, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 219.

2 - Sđd, Tập 5, tr. 485.