Tổ quốc mãi mãi ghi công

7/27/2022 5:02:43 AM

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và tiếp đó là các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới cũng như thực hiện nhiệm vụ quốc tế giúp bạn là sự nghiệp vĩ đại của quân và dân ta trong thời đại Hồ Chí Minh. Đó là sự tiếp nối truyền thống chống ngoại xâm hào hùng của dân tộc để giành độc lập cho Tổ quốc, tự do cho dân tộc và ấm no hạnh phúc cho nhân dân. Nhưng để có được thành quả ấy, chúng ta đã phải trả cái giá vô cùng lớn, không gì có thể bù đắp được, đó là sự hy sinh, đau thương, mất mát của nhiều thế hệ người Việt Nam, mà tiêu biểu là các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, v.v. Họ là người có công đầu đối với đất nước. Vinh quang trước hết thuộc về họ. Những người con ưu tú đó là niềm tự hào của dân tộc, luôn tỏa sáng và sống mãi trong lòng dân tộc Việt Nam, được Tổ quốc vinh danh và mãi mãi ghi công.

Tác phẩm tranh cổ động của tác giả Nguyễn Duy Thành (Hà Nội). Nguồn: qdnd.vn

Năm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) trong niềm phấn khởi của cả nước về những thành tựu quan trọng đạt được trên các lĩnh vực trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đặc biệt, việc đẩy lùi đại dịch Covid-19, đưa mọi hoạt động xã hội trở lại trạng thái bình thường mới, cũng như những kết quả thu được trong đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực,... đang tạo ra khí thế mới, thuận lợi mới, niềm tin mới và lẽ tất nhiên cũng làm cho hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ có ý nghĩa sâu sắc. Trong dịp này, nhiều chương trình hoạt động lớn của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương đã và đang được triển khai rộng khắp trên cả nước. Thông qua các hoạt động thiết thực đó, một mặt, tiếp tục khẳng định sự cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, thương binh và người có công với nước và dân tộc; mặt khác, thể hiện sâu sắc lòng biết ơn, sự tri ân của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đối với họ - những người có công với nước. Đồng thời, tuyên truyền, làm sâu sắc hơn truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” của dân tộc. Từ đó, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm trong việc quan tâm, chăm sóc các đối tượng chính sách: thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình quân nhân và người có công phù hợp với điều kiện mới.

Sau các cuộc chiến tranh, cả nước đã ghi nhận gần 1,2 triệu liệt sĩ, trên 132.000 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 9.110 tập thể, cá nhân là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động. Hiện tại, sau nhiều năm sống trong hòa bình, cả nước vẫn còn hơn 650.000 thương binh, gần 195.000 bệnh binh, 3.625 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trên 890.500 người có công với cách mạng,... cùng hàng trăm nghìn người tham gia kháng chiến và làm nhiệm vụ quốc tế phải chịu các di chứng của chiến tranh, v.v. Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đặc biệt trân trọng, đánh giá cao và đời đời ghi công, biết ơn những cống hiến, hy sinh to lớn của đồng bào, chiến sĩ cả nước đối với Tổ quốc.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu giúp đỡ họ”1. Thấm nhuần lời dạy của Người, trong 75 năm qua, Đảng, Nhà nước, các tổ chức và toàn xã hội ta thường xuyên quan tâm, chăm lo thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng và chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các đối tượng thụ hưởng, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Nổi bật là, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về ưu đãi người có công được nghiên cứu, xây dựng, ban hành kịp thời, đồng bộ, có chất lượng tốt, tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện thống nhất, hiệu quả trong cả nước. Việc giải quyết các tồn đọng về chính sách sau chiến tranh được thực hiện khẩn trương và đạt hiệu quả cao. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được quan tâm đẩy mạnh và phát triển cả về bề rộng và chiều sâu. Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; xây dựng, tu bổ nghĩa trang, công trình tưởng niệm liệt sĩ thường xuyên được chú trọng và đạt kết quả tích cực. Trong 05 năm gần đây, riêng Quân đội đã đóng góp gần 500 tỉ đồng vào Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng gần 4.790 Nhà tình nghĩa, tặng 3.558 sổ tiết kiệm, nhận phụng dưỡng 2.867 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, tham gia tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ với hơn 29.600 ngày công,... với tổng trị giá hàng nghìn tỉ đồng. Quân đội và các địa phương đã phối hợp thẩm định, xét duyệt 967 hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ, trên 8.700 hồ sơ đề nghị xác nhận thương binh; tìm kiếm, quy tập được 10.866 hài cốt liệt sĩ; tuyển dụng, giải quyết việc làm cho hàng trăm con thương binh nặng và vợ, con liệt sĩ hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, v.v. Đặc biệt, thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg, ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ, toàn quốc đã giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho hơn 1,2 triệu đối tượng tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, với số tiền hơn 2.668 tỉ đồng. Đây là những minh chứng sống động, thể hiện tình cảm, trách nhiệm, lòng biết ơn và sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, toàn dân và toàn quân đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.

Phát huy kết quả đầy ý nghĩa đó, thời gian tới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách chăm sóc người có công với cách mạng. Trong đó, cần phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động mọi nguồn lực của xã hội, kết hợp với nguồn lực của Nhà nước, địa phương, doanh nghiệp,... bảo đảm người có công có mức sống cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Phấn đấu hoàn thành việc hỗ trợ người có công có khó khăn về nhà ở; xóa hộ nghèo có thành viên là người có công. Tập trung tu bổ, sửa chữa, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ (nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm liệt sĩ, đền thờ liệt sĩ, nhà bia ghi tên liệt sĩ) và mộ liệt sĩ, v.v. Cùng với đó, cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công phát huy ý chí tự lực, tự cường, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống và đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của toàn xã hội và toàn quân, chúng ta tin tưởng rằng chính sách chăm sóc người có công với cách mạng tiếp tục đạt kết quả tốt, góp phần làm sâu sắc hơn truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.
______________ 

1 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 10, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 372.