Sự kiện lịch sử

Quân đoàn 3 lãnh đạo thực hiện công tác thương binh, liệt sĩ và chính sách hậu phương Quân đội

7/24/2022 6:44:13 AM

Nhận thức rõ vị trí, vai trò công tác thương binh, liệt sĩ và chính sách hậu phương Quân đội, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, góp phần bảo đảm và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng thụ hưởng, tạo động lực xây dựng Quân đội, Đơn vị vững mạnh trong tình hình mới.

Quân đoàn 3 - Binh đoàn Tây Nguyên, là đơn vị chủ lực cơ động của Bộ, đóng quân trên địa bàn chiến lược miền Trung - Tây Nguyên. Những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, kinh tế - xã hội nơi đây có bước phát triển, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, do lịch sử để lại, đặc biệt là do hậu quả của các cuộc chiến tranh vừa qua, số hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn đóng quân chiếm tỷ lệ cao, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mặt khác, do vị trí đóng quân và yêu cầu nhiệm vụ, phần lớn lực lượng hưởng lương của Quân đoàn có gia đình xa đơn vị, hậu phương của cán bộ, chiến sĩ gặp nhiều khó khăn. Trước thực tế đó, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, thường xuyên là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, những năm qua, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, toàn diện các mặt công tác chính sách, nhất là công tác thương binh, liệt sĩ và chính sách hậu phương Quân đội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng thụ hưởng, tạo động lực tinh thần to lớn trong xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về công tác thương binh, liệt sĩ và chính sách hậu phương Quân đội, trọng tâm là Chỉ thị số 368-CT/QUTW, ngày 12/6/2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương “Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo”, Quân đoàn đã cụ thể hóa các chủ trương, giải pháp của trên vào nghị quyết lãnh đạo năm và giai đoạn. Chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, toàn diện, đồng bộ ở từng cấp sát với thực tiễn, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Theo đó, Quân đoàn triển khai chặt chẽ, nghiêm túc chính sách thương binh, liệt sĩ, người có công, người tham gia kháng chiến; thực hiện tốt hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”. Trên cơ sở định hướng, hướng dẫn của trên, Quân đoàn chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát, thẩm định, xác minh hồ sơ đề nghị giải quyết chính xác, kịp thời chế độ đối với quân nhân tại ngũ bị thương khi thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; kiểm tra, xác minh, kết luận, làm rõ hồ sơ thương binh, liệt sĩ, người có công, người tham gia kháng chiến đối với các trường hợp tồn đọng sau chiến tranh bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, quy định của pháp luật, khắc phục có hiệu quả những vướng mắc, phát sinh trong tổ chức thực hiện. Từ năm 2012 đến nay, Quân đoàn tiếp nhận, xác minh hàng nghìn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tổ chức khảo sát, tìm kiếm quy tập được 152 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn hai tỉnh Gia Lai, Kon Tum. Hằng năm, vào dịp lễ, Tết, Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), Quân đoàn tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, như: gặp mặt, động viên, thăm hỏi, tặng quà các đồng chí thương binh nặng đang được điều trị, chăm sóc tại trung tâm điều dưỡng; các gia đình chính sách trên địa bàn đóng quân; cán bộ, chiến sĩ đang điều trị tại các cơ sở y tế trong và ngoài Quân đội; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, người dân tộc thiểu số trên địa bàn, v.v.

Đội Quy tập mộ liệt sĩ Quân đoàn 3 phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức an táng 2 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Gia Lai. Ảnh: qdnd.vn

Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” và chính sách hậu phương Quân đội. Cùng với đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, các cơ quan, đơn vị tích cực vận động cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tự nguyện đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Vì người nghèo”; chủ động trích quỹ vốn tăng gia, sản xuất, kịp thời hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình gặp thiên tai, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo,… ổn định cuộc sống. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các biện pháp thực hiện về chính sách nhà ở công vụ; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân triển khai thủ tục cư trú; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng cho cán bộ, người hưởng lương đúng quy định, v.v. Từ năm 2012 đến nay, Quân đoàn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và trao tặng 51 “Nhà tình nghĩa”, 48 “Nhà chính sách”, 79 “Nhà Đồng đội”, 39 “Ngôi nhà 100 đồng” với tổng số tiền hơn 14 tỉ đồng; tặng nhiều sổ tiết kiệm cho thân nhân của liệt sĩ. Hằng năm, 100% quân nhân và thân nhân của quân nhân đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế; được thụ hưởng đầy đủ các chế độ khám, chữa bệnh theo quy định, v.v. Đến nay, có 1.053 gia đình cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được thuê nhà công vụ,… góp phần để họ ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, gắn bó xây dựng cơ quan, đơn vị. Những kết quả đạt được đó là nguồn động viên to lớn về vật chất, tinh thần đối với quân nhân, gia đình quân nhân và các đối tượng chính sách, góp phần tô thắm bản chất, truyền thống Quân đội thời kỳ mới.

Thời gian tới, tình hình thiên tai, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đời sống cán bộ, chiến sĩ còn nhiều khó khăn, nhất là về nhu cầu việc làm, nhà ở cho thân nhân, v.v. Để góp phần thực hiện hiệu quả công tác thương binh, liệt sĩ và chính sách hậu phương Quân đội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, đặc biệt là điều chỉnh tổ chức, biên chế, tiếp nhận vũ khí, trang bị mới, xây dựng Quân đoàn “tinh, gọn, mạnh”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp đối với công tác thương binh liệt sĩ và chính sách hậu phương Quân đội. Đây là nội dung rất quan trọng, quyết định phương hướng, chất lượng, hiệu quả trong thực hiện công tác thương binh, liệt sĩ và chính sách hậu phương Quân đội của Quân đoàn. Vì thế, cấp ủy, chỉ huy và chính ủy, chính trị viên các cấp cần nhận rõ trách nhiệm của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, bảo đảm đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; đồng thời, chủ động xác định kế hoạch, giải pháp thực hiện một cách phù hợp, hiệu quả. Cùng với đó, Quân đoàn coi trọng phát huy vai trò của cơ quan chính sách, cán bộ chính sách trong tham mưu, đề xuất, cụ thể hóa, triển khai thực hiện, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả công tác thương binh, liệt sĩ và chính sách hậu phương Quân đội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý, nắm chắc tình hình; định kỳ sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm; kịp thời biểu dương, khen thưởng những đơn vị, cá nhân có thành tích tốt, v.v. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng; chủ động phát hiện vướng mắc phát sinh từ đơn vị cơ sở; kịp thời giải quyết khó khăn; kiên quyết khắc phục những hạn chế trong thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các đối tượng chính sách và hậu phương Quân đội.

Hai là, tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện công tác thương binh, liệt sĩ và chính sách hậu phương Quân đội. Thực tiễn những năm qua cho thấy, quá trình triển khai thực hiện công tác này phụ thuộc và liên quan đến nhiều cấp, ngành, lĩnh vực của địa phương, nhất là những hạn chế khó khăn, bất cập trong tiếp nhận, xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và các đối tượng có liên quan. Vì thế, lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải thống nhất với cấp ủy, chính quyền các địa phương xác định trách nhiệm cùng chung tay giải quyết chế độ, chính sách đối với người hưởng lương đang công tác trong Quân đội có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp xác minh, kết luận hồ sơ thương binh, liệt sĩ, người có công, người tham gia kháng chiến tồn đọng sau chiến tranh; sửa chữa, tôn tạo, nâng cấp công trình tưởng niệm liệt sĩ; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thực hiện các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, v.v. Bên cạnh phát huy tốt nội lực xây dựng các quỹ hỗ trợ, các cơ quan, đơn vị cùng với địa phương tích cực thông tin tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn đóng quân về mục đích, ý nghĩa, kết quả thực hiện công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội; về những thuận lợi, khó khăn của đất nước, Quân đội, đơn vị và địa phương; truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Qua đó, phát huy tốt nguồn lực xã hội từ các tổ chức, cá nhân cùng chăm lo, thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sĩ và chính sách hậu phương Quân đội, bảo đảm “Không ai bị bỏ lại phía sau”.

Ba là, tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ và hậu phương Quân đội. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai rà soát, bổ sung, lập hồ sơ, thẩm định, xét duyệt giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội cho các đối tượng kịp thời, đúng quy định. Chú trọng những quân nhân bị thương, hy sinh, từ trần, tai nạn lao động trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; quân nhân thôi phục vụ tại ngũ. Kê khai, bổ sung thông tin cho 100% quân nhân và thân nhân được cấp thẻ Bảo hiểm y tế; khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở y tế trong và ngoài Quân đội theo quy định. Đồng thời, bảo đảm kịp thời, đúng, đủ các chế độ, chính sách về: trợ cấp khó khăn đột xuất, hỗ trợ các đối tượng hiếm muộn, vô sinh. Nâng cao hiệu quả quản lý, điều trị, chăm sóc và giải quyết chính sách cho đối tượng có bệnh hiểm nghèo, bệnh chữa trị dài ngày, bệnh tâm thần; giám định nghiêm túc sức khỏe khi quân nhân ổn định bệnh tật để tiếp tục công tác hoặc xem xét giải quyết chế độ theo quy định. Thường xuyên quan tâm, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, nhất là những quân nhân, thân nhân của quân nhân tại ngũ có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, ốm đau, bệnh tật, gặp thiên tai. Bên cạnh đó, Quân đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng thực hiện Thông tư số 177/2011/TT-BQP, ngày 19/9/2011 và Thông tư số 68/2017/TT-BQP, ngày 01/4/2017 của Bộ Quốc phòng về chế độ nhà ở, đất ở, sử dụng nhà công vụ trong Bộ Quốc phòng bảo đảm thống nhất, công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Bốn là, thực hiện tốt chính sách đối với gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn. Quân đoàn tiếp tục quan tâm, động viên về vật chất, tinh thần đối với thân nhân của đối tượng chính sách trong đơn vị (vợ, con liệt sĩ, con thương binh); xem xét đề nghị Bộ Quốc phòng tuyển dụng một số đối tượng thân nhân vào Quân đội công tác theo quy định. Xét đề nghị kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp là thân nhân của liệt sĩ có nguyện vọng tiếp tục công tác đúng theo quy định. Làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ tham gia đóng góp ủng hộ, xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn đóng quân; góp phần chung tay cùng đơn vị và cấp ủy, chính quyền địa phương chia sẻ khó khăn, giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng có đời sống ngày càng cao.

Thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sĩ và chính sách hậu phương Quân đội được Quân đoàn 3 xác định là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, các tổ chức, các lực lượng; là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài, thường xuyên; mang tình cảm thiêng liêng của cán bộ, chiến sĩ, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương. Qua đó, chăm lo, bảo đảm ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần các gia đình quân nhân, đối tượng chính sách và người có công với cách mạng, góp phần tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ thi đua hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Quân đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.  

Thiếu tướng NGUYỄN VĂN LANH, Chính ủy Quân đoàn