Hội thảo khoa học  “Hướng Đông Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử”

4/28/2021 3:04:59 PM

Sáng 28/4, tại thành phố Biên Hòa, Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội thảo khoa học “Hướng Đông Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử”.

   Quang cảnh Hội thảo

Đoàn Chủ tịch Hội thảo, gồm: đồng chí Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh, đồng Trưởng ban Chỉ đạo Hội thảo; đồng chí Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Hội thảo và các đồng: Cao Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai; đồng chí Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu 7; đồng chí Thiếu tướng Phạm Văn Hóa, Tư lệnh Quân đoàn 2; đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Dự Hội thảo còn có các đồng chí nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị; lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh qua các thời kỳ; đại diện nhiều ban, bộ, ngành Trung ương; đại biểu các cơ quan, đơn vị quân đội, các tướng lĩnh, nhân chứng lịch sử, nhà khoa học và đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Nai.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị các đại biểu, nhà khoa học, nhân chứng lịch sử phân tích làm rõ bối cảnh tình hình, đặc biệt là những diễn biến nhanh chóng của cách mạng miền Nam từ Chiến thắng Tây Nguyên đến Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử; âm mưu, thủ đoạn của địch hòng đối phó với cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân ta; khẳng định tầm nhìn chiến lược, chủ trương đúng đắn và sự lãnh đạo tài tình, sáng tạo của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương; sự chỉ đạo, chỉ huy, điều hành chiến dịch xuất sắc của các cơ quan tham mưu chiến lược thuộc Bộ Quốc phòng, v.v. Trên cơ sở đó, đúc rút những kinh nghiệm và bài học lịch sử có giá trị, góp phần thiết thực trong giáo dục truyền thống cách mạng cho toàn dân, nhất là thế hệ trẻ; đồng thời, vận dụng và phát huy trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Các bài tham luận đã tập trung làm rõ nhiều vấn đề, nhất là Tài thao lược của Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo quân và dân ta - Quân đoàn 2 và nhân dân địa phương đánh địch hướng Đông Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tạo điều kiện cho lực lượng thọc sâu của Quân đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đồng thời, nêu bật Ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội thảo: kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; ôn lại truyền thống đấu tranh anh hùng, bất khuất của dân tộc, góp phần hun đúc tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay và mai sau; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có Đảng bộ, Nhân dân và lực lượng vũ trang Đồng Nai

Phát biểu bế mạc Hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã khẳng định Chiến thắng của Quân và dân ta ở hướng Đông Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vẫn còn nguyên giá trị lịch sử, cần tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo trong củng cố quốc phòng, xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: ĐÌNH KHÁNG