Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh ở huyện Nghĩa Hưng

4/29/2021 9:27:25 AM

Nghĩa Hưng là huyện ven biển có vị trí quan trọng về kinh tế, quốc phòng và an ninh của tỉnh Nam Định. Những năm gần đây, để thúc đẩy phát triển kinh tế, Huyện đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, quy hoạch các khu, cụm công nghiệp, xây dựng, nâng cấp đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, cải cách hành chính,… tạo môi trường thuận lợi thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư và đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, toàn Huyện có 433 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, tổng nguồn vốn gần 08 nghìn tỷ đồng, doanh thu đạt hơn 6,6 nghìn tỷ đồng; tạo việc làm cho trên 15 nghìn lao động với thu nhập bình quân từ 05 đến 07 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển kinh tế đã nảy sinh không ít vấn đề phức tạp, như: ô nhiễm môi trường, khiếu kiện, tranh chấp đất đai; tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, v.v.

Nhận rõ thuận lợi và khó khăn, cùng với tập trung phát triển kinh tế, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được Huyện hết sức quan tâm, triển khai thực hiện bằng nhiều giải pháp đồng bộ.

Trước hết, Huyện tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh. Quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị (khóa IX); Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 22/11/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới”; Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, cùng các kế hoạch, hướng dẫn của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu 3, tỉnh Nam Định, hằng năm, Huyện chủ động xây dựng kế hoạch, ban hành hệ thống văn bản pháp lý để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ ở các cấp. Thường xuyên kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp, bảo đảm đủ về số lượng, đúng thành phần theo Luật định. Phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan Quân sự trong chủ trì phối hợp, tham mưu, tổ chức thực hiện. Đáng chú ý là, vừa qua Huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn kiện toàn một bước Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh sau đại hội Đảng, tiến tới kiện toàn Hội đồng sau bầu cử Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026; rà soát, bổ sung quy chế, chương trình, kế hoạch hoạt động sát với tình hình thực tiễn. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện của các địa phương, cơ quan, đơn vị, đánh giá đúng thực tế, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những nhân tố điển hình tiên tiến trong giáo dục quốc phòng và an ninh; kiên quyết chống các biểu hiện hình thức, chạy theo thành tích và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, giải quyết dứt điểm vướng mắc, bất cập nảy sinh trong quá trình thực hiện, đưa công tác này ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả.

Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành luôn được Huyện quan tâm triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. Hằng năm, Huyện chỉ đạo Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tiến hành rà soát, nắm chắc số lượng từng đối tượng, làm cơ sở xây dựng kế hoạch bồi dưỡng theo phân cấp và cử cán bộ đi bồi dưỡng theo chỉ tiêu trên giao. Để hoàn thành chỉ tiêu và tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, Huyện thực hiện đa dạng hình thức tổ chức bồi dưỡng. Theo đó, bên cạnh việc cử đối tượng 2 và 3 tham gia các lớp bồi dưỡng do cấp trên tổ chức, Huyện chủ động đề nghị Tỉnh mở các lớp bồi dưỡng cho đối tượng 3 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Huyện và đối tượng 4 là cán bộ, đảng viên ở cơ sở theo cụm xã1. Riêng đối tượng 4 là cán bộ, giáo viên của ngành Giáo dục, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức bồi dưỡng vào thời gian nghỉ hè, kết hợp với tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, nên mọi giáo viên đều được bồi dưỡng theo kế hoạch, không ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy của nhà trường. Trong quá trình triển khai, Huyện chú trọng lựa chọn, phân công giáo viên là cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự, Công an, các ban, ngành của Huyện đảm nhiệm lên lớp; đồng thời, nghiên cứu, bổ sung những nội dung bổ trợ phù hợp với tình hình thực tiễn, đối tượng bồi dưỡng.

Bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 trên địa bàn

Với đặc thù là Huyện ven biển và có gần 50% dân số theo đạo Thiên chúa, nên Huyện chú trọng giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng là chủ tàu, thuyền, chức sắc, chức việc tôn giáo, nhằm tạo những “cánh tay nối dài” tuyên truyền, vận động để nhân dân nắm vững và chấp hành các chủ chương, đường lối của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước. Mặc dù gặp không ít khó khăn, song, với ý thức chính trị cao, thời gian qua, Huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng phù hợp với lịch hoạt động của các tàu, thuyền; đồng thời, chỉ đạo Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh phối hợp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo, các xứ đạo, họ đạo khảo sát, lập danh sách xây dựng kế hoạch và đảm bảo kinh phí tổ chức mở rộng đối tượng giáo dục, bồi dưỡng2. Nhờ có chủ trương, cách làm đúng, những năm qua, Huyện đã biến khó khăn thành thuận lợi, giữ vững ổn định về chính trị, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế.

Trong giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, Huyện chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự phối hợp với Phòng giáo dục và Đào tạo, các trường phổ thông trong thực hiện nghiêm các quy định, nâng cao chất lượng môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh; kiện toàn đội ngũ giáo viên chuyên trách và kiêm nhiệm; đầu tư nâng cấp trang thiết bị dạy học, mô hình, học cụ, v.v. Đến nay, 100% giáo viên giảng dạy bộ môn Giáo dục quốc phòng và an ninh tại các trường trung học phổ thông của Huyện được đào tạo cơ bản, có chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và an ninh. Để tạo không khí thi đua sôi nổi, hằng năm, Huyện chỉ đạo tổ chức hội thao quốc phòng và an ninh, góp phần cổ vũ động viên tinh thần học tập của các em; đồng thời, tích cực tổ chức các hoạt động ngoại khóa thiết thực, bổ ích cho học sinh, như: tham quan các di tích, chứng tích lịch sử,… để các em có trải nghiệm thực tế, hiểu biết sâu sắc hơn về truyền thống của địa phương, dân tộc. Đáng chú ý là, thời gian qua, Huyện đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng I Cảnh sát biển và Phòng Tuyên huấn của Quân chủng Hải Quân tổ chức chương trình giao lưu tại các nhà trường với chủ đề “Em yêu biển đảo quê hương”, thiết thực bồi đắp tình yêu quê hương, biển, đảo, ý thức, khát vọng cống hiến, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, bảo vệ Tổ quốc.

Công tác phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân được Huyện chú trọng và phát huy sức mạnh tổng hợp trong tổ chức thực hiện. Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm văn hóa, thể thao và các cơ quan chức năng của Huyện xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân bằng các hình thức phong phú, phù hợp với đặc điểm địa phương. Riêng với 03 xã ven biển (Phúc Thắng, Nam Điền và Rạng Đông), Huyện phát huy vai trò lực lượng dân quân tự vệ biển trong việc phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Kiểm ngư tuyên truyền, phổ biến trực tiếp tới từng tàu, thuyền, bãi nuôi trồng thủy sản; tổ chức tặng quà, như: phao cứu sinh, hòm thuốc, tài liệu, sách, báo phổ biến pháp luật,… làm cho ngư dân hiểu rõ yêu cầu, nhiệm vụ và tính chất khó khăn, phức tạp của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển; đồng thời, khẳng định mạnh mẽ chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Với các xã có đông đồng bào theo đạo công giáo, Huyện chủ động đối thoại, gặp mặt, thăm hỏi, động viên chức sắc, chức việc tôn giáo nhân các ngày lễ trọng đại, các sự kiện lịch sử của đất nước, địa phương; vận động, phối hợp, tạo điều kiện để các tổ chức, chức sắc tôn giáo tham gia vào các hoạt động xã hội, giao lưu văn hóa, thể thao; tuyên dương các điển hình chức sắc, cốt cán tiêu biểu,… tạo mối quan hệ đồng thuận giữa chính quyền địa phương với tổ chức, chức sắc tôn giáo; thông qua họ để tuyên truyền, vận động các tín đồ sống tốt đời đẹp đạo, xây dựng mối đoàn kết cộng đồng.

Cùng với làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh sâu rộng trong nhân dân, Huyện chú trọng tổ chức thực hiện các hoạt động thiết thực, như: “Đồng hành cùng ngư dân bám biển”, “Đền ơn đáp nghĩa”; giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, v.v. Năm 2020, Huyện hỗ trợ 1.552 hộ nghèo vay vốn ngân hàng chính sách lên đến gần 70 tỷ đồng; hỗ trợ trên 3 nghìn người mua thẻ bảo hiểm y tế. Qua đó, xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ và cấp ủy, chính quyền các cấp; phát huy trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân trong tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh.

Từ những kết quả và kinh nghiệm đạt được, thời gian tới, Huyện sẽ tiếp tục bám sát thực tiễn, yêu cầu mới về công tác quốc phòng, an ninh, tập trung lãnh đạo nhiệm vụ quan trọng này bằng các giải pháp thiết thực, chỉ đạo quyết liệt, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, góp phần củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi để huyện Nghĩa Hưng phát triển nhanh và bền vững.

TRẦN VĂN DƯƠNG, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân Huyện
________________

1 - Năm 2020, Huyện đã tổ chức 01 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 59 cán bộ thuộc đối tượng 3 và 03 lớp đối tượng 4 cho 269 cán bộ các ban, ngành của Huyện.

2 - Trong 05 năm (2015 - 2020), Huyện đã bồi dưỡng được 213 chức sắc, chức việc tôn giáo và 74 chủ phương tiện tàu thuyền.