Phóng sự ảnh

Trung đoàn 19 xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”

4/15/2021 9:52:36 AM

Phóng sự khác: