Phóng sự ảnh

Tết đến với quân và dân trên quần đảo Trường Sa

1/20/2020 8:54:57 AM

Phóng sự khác: