Phóng sự ảnh

Quân và dân Trường Sa vững vàng nơi tiền tiêu Tổ quốc

6/10/2022 8:37:05 PM

Phóng sự khác: