Phóng sự ảnh

Khổ luyện của những người lính đặc biệt ở đơn vị ba lần Anh hùng

6/3/2022 9:59:30 AM

Phóng sự khác: