Phóng sự ảnh

Hòa Bình với công tác tuyển quân

2/17/2020 8:34:36 AM

Phóng sự khác: