Phóng sự ảnh

Bội đội Biên phòng Quảng Bình với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới

3/7/2022 4:19:40 PM

Phóng sự khác: