Bộ Quốc phòng gặp mặt Người có công với cách mạng tỉnh Trà Vinh

11/12/2020 4:57:09 PM

Sáng 12/11, tại Hà Nội, thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì buổi gặp mặt Đoàn đại biểu Người có công với cách mạng tỉnh Trà Vinh.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Khiêm, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Tỉnh làm Trưởng đoàn thông tin: Trà Vinh là tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long, vùng căn cứ cách mạng, có vị trí chiến lược rất quan trọng về kinh tế, xã hội và quốc phòng, an ninh. Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Trà Vinh đã kiên quyết bám đất, bám làng, chiến đấu dũng cảm, đóng góp to lớn sức người, sức của cho sự nghiệp cách mạng. Hiện nay, toàn tỉnh quản lý trên 64.500 đối tượng chính sách và người có công với cách mạng; trong đó, có trên 19.600 liệt sĩ, gần 10.000 thương, bệnh binh, trên 3.300 Bà mẹ Việt Nam anh hùng (hiện còn 142 mẹ),… Những năm gần đây, Tỉnh đã quan tâm giải quyết tốt các chế độ, chính sách theo quy định, bảo đảm cơ bản nhà ở cho người có công với cách mạng; đời sống của các đối tượng chính sách, người có công trong Tỉnh tương đối đồng đều, có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cư dân địa phương.

              

Thượng tướng Đỗ Căn chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ toàn quân, Thượng tướng Đỗ Căn bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Trà Vinh đối với Quân đội qua các thời kỳ cách mạng; đồng thời, thông tin đến Đoàn những nét chính về hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống đại dịch Covid-19, tìm kiếm, cứu nạn, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai của toàn quân trong thời gian qua. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị mong muốn các đại biểu tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, động viên con cháu và nhân dân địa phương chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cũng như quy định của địa phương, thực sự là chỗ dựa tinh thần cho thế hệ trẻ noi theo.

Nhân dịp này, Thượng tướng Đỗ Căn trao quà của Bộ Quốc phòng cho các đại biểu Người có công với cách mạng tỉnh Trà Vinh.

Tin, ảnh: DŨNG VĂN