Vùng Cảnh sát biển 3 nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo

6/13/2022 1:46:03 PM

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về biển, đảo là trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức, lực lượng, cả hệ thống chính trị và toàn dân. Đối với Vùng Cảnh sát biển 3 - lực lượng nòng cốt thực thi pháp luật trên biển thì thực hiện tốt nhiệm vụ này càng có ý nghĩa quan trọng. Đây là nội dung có tính nền tảng, xuyên suốt đòi hỏi sự triển khai thực hiện quyết liệt của Vùng, với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả.

Vùng Cảnh sát biển 3 đứng chân và hoạt động trên địa bàn rộng, nhiệm vụ nặng nề, yêu cầu đòi hỏi cao, với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là khi tình hình tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, hoạt động của các loại tội phạm trên Biển Đông có chiều hướng gia tăng cả về quy mô, cường độ, tính chất. Để hoàn thành tốt trọng trách vẻ vang, cùng với triển khai toàn diện các mặt công tác nghiệp vụ, Vùng chú trọng phát huy chức năng “đội quân công tác”, đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo; kịp thời cung cấp thông tin, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, tổ chức, cá nhân; nhất là phát huy vai trò của ngư dân tham gia phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Trên cơ sở quán triệt, thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1059/QĐ-TTg, ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023 và Chương trình ký kết phối hợp tuyên truyền biển, đảo của Cảnh sát biển Việt Nam với các cơ quan, ban, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng chỉ đạo cơ quan chính trị hằng năm xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền biển, đảo, ký kết các quy chế, văn bản phối hợp với Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Sở Thông tin truyền thông, Sở Giáo dục và đào tạo của các tỉnh, thành trên địa bàn và lực lượng chức năng, như: Hải quân, Hải quan, Công an, Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố, các cơ quan báo, đài Trung ương, địa phương để triển khai thực hiện. Cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp của Vùng đã phát huy sức mạnh tổng hợp trong đơn vị; tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền các địa phương và các cơ quan, đơn vị để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam, cũng như vai trò của lực lượng Cảnh sát biển trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Cùng ngư dân treo Cờ Tổ quốc khẳng định chủ quyền

Lãnh đạo các tỉnh, thành phố trên địa bàn Vùng đảm nhiệm xác định rõ việc phối hợp tuyên truyền biển, đảo là một trong những nội dung lãnh đạo trọng tâm hằng năm; trực tiếp chỉ đạo các sở, ban, ngành chức năng quan tâm, tạo điều kiện về con người, cơ sở vật chất, thời gian, tích cực phối hợp với Vùng triển khai thực hiện nội dung chương trình đã ký kết, bảo đảm hoạt động tuyên truyền được kịp thời, thông suốt và đạt hiệu quả cao. Ban Tuyên giáo và các báo, đài của các tỉnh, thành phố trên địa bàn đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan chính trị Vùng, cụ thể hóa kế hoạch, chương trình tuyên truyền; duy trì nền nếp trao đổi, rút kinh nghiệm hoạt động theo định kỳ hằng quý, 06 tháng và hằng năm; kịp thời tháo gỡ những khó khăn nảy sinh, tìm ra các giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền. Nhờ đó, công tác này ngày càng đạt hiệu quả, đi vào nền nếp, phát triển cả về quy mô và nội dung; lực lượng tham gia ngày càng đông đảo. Các cơ quan chức năng đã kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; xử lý có hiệu quả các vấn đề nảy sinh, nhất là vào những thời điểm có yếu tố phát sinh phức tạp tác động. 03 năm qua, Vùng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành địa phương và các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tổ chức 14 hội nghị tuyên truyền; phát tờ rơi, chiếu phim tư liệu, tài liệu cho gần 70 nghìn lượt cán bộ, đảng viên, nhân dân các địa phương ven biển; tổ chức 08 Cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” cho học sinh tại 20 trường trung học cơ sở, trung học phổ thông các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Khánh Hòa và Thành phố Hồ Chí Minh. Về nội dung, tập trung tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân nắm, đồng thuận với các quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; các Hiệp định phân định trên biển mà Việt Nam đã ký với các nước trong khu vực; những chứng cứ lịch sử, pháp lý, thực tiễn khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo: Trường Sa, Hoàng Sa; Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982, Luật biển Việt Nam năm 2012; Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018. Đồng thời, tuyên truyền cho ngư dân Chỉ thị số 45/CT-TTg, ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về “Một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định”; các hành vi bị cấm khi hoạt động trên biển; hướng dẫn xử lý một số tình huống trên biển, như: cách thức, phương pháp thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện các phương tiện quân sự, tàu cá, tàu thăm dò, giàn khoan của nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam; phương pháp đấu tranh khi đánh bắt tại vùng biển quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa bị nước ngoài khám xét, bắt giữ; cách xử lý khi gặp các tàu, người bị nạn trên biển; tuyên truyền về lực lượng Cảnh sát biển và Đơn vị, v.v. Trong quá trình tuyên truyền, chú trọng đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, nhất là phát huy vai trò của lực lượng báo cáo viên, các cơ quan báo, đài, bảo đảm nội dung phong phú, sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực tiễn trên biển, đối tượng và nhiệm vụ của địa phương, Đơn vị. Kiên quyết đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, những thông tin sai sự thật về tình hình biển, đảo Việt Nam.

Với phương châm “mưa dầm, thấm lâu”, công tác tuyên truyền được tiến hành ngay trước mỗi chuyến ngư dân ra khơi và cả khi ngư dân đang đánh bắt hải sản ở các vùng biển của Tổ quốc. Cán bộ, chiến sĩ của Vùng đã đến từng tàu cá ngư dân để cấp phát tờ rơi và trực tiếp trao đổi, hướng dẫn cho họ nắm rõ Luật Biển của các nước có vùng biển giáp ranh, vùng biển chồng lấn hoặc đang có tranh chấp để ngư dân không vi phạm vùng biển nước khác khi đánh bắt hải sản, hạn chế thiệt hại và ảnh hưởng đến công tác đối ngoại. Kết hợp với quá trình huấn luyện, thực thi pháp luật, tuần tra, kiểm soát trên biển, Vùng đã tổ chức hơn 100 lượt tàu phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Kiểm ngư tuyên truyền cho hơn 2.500 lượt ghe cá; tiến hành vận động các chủ phương tiện hoạt động, khai thác hải sản xa bờ và ngư dân ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, tích cực bám biển, kịp thời phát hiện và báo cho lực lượng chức năng khi có tàu thuyền nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam để có biện pháp ngăn chặn, xử lý theo quy định. Việc làm đó đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo, xây dựng vùng biển hòa bình, hữu nghị.

Phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng được Vùng hết sức coi trọng và coi đó là một “kênh” để kịp thời phổ biến các thông tin về biển, đảo đến với nhiều đối tượng. Theo đó, Vùng đã chủ động phối hợp với cơ quan báo, chí, đài phát thanh, truyền hình của Trung ương và các địa phương trên địa bàn xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch tuyên truyền biển, đảo; mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền biển, đảo trên các phương tiện truyền thông. Vùng đã tổ chức cho hàng trăm lượt phóng viên, nhóm phóng viên trong và ngoài Quân đội đi “thực địa” để nắm bắt tình hình, đưa tin, viết bài phản ánh về các hoạt động trên nhiều lĩnh vực của lực lượng Cảnh sát biển cũng như sự kết hợp quân - dân trên địa bàn trong xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Vùng còn phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy các tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Khánh Hòa tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”. Cuộc thi đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên tham gia, nhiều tập thể, cá nhân trên địa bàn đạt giải cao.

Cùng với đó, Vùng hết sức coi trọng gắn kết chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền với tăng cường các hoạt động dân vận. Hằng năm, nhân dịp lễ, Tết, các ngày kỷ niệm, các đơn vị trong Vùng đã phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban, ngành địa phương nơi đóng quân đẩy mạnh các hoạt động gặp gỡ quân - dân, giao lưu, kết nghĩa, thực hiện chính sách “Đền ơn, đáp nghĩa”, tiêu biểu như: tổ chức kết nghĩa giữa Hải đội 301 với xã Tam Thanh (huyện Phú Quý), Hải đoàn 32 với xã đảo Ninh Vân (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), v.v. Qua đó, tạo sự gần gũi, gắn kết giữa địa phương với đơn vị; là cơ sở để cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương chia sẻ và có nhận thức thấu đáo về yêu cầu, nhiệm vụ cùng những khó khăn của Vùng;… từ đó, tạo niềm tin, động lực mới trong phối hợp tuyên truyền, cũng như thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh trên vùng biển được giao. Bên cạnh đó, Vùng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác dân vận bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo; đồng hành với ngư dân vươn khơi, bám biển. Các cơ quan, đơn vị đã có nhiều hoạt động hỗ trợ ngư dân giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ tài nguyên môi trường biển. Vùng nhận chăm sóc 01 Mẹ Việt Nam Anh hùng đến suốt đời; nhận đỡ đầu 05 học sinh nghèo đến 18 tuổi, mỗi cháu 1.000.000đồng/tháng; thăm tặng quà học sinh vùng biển nghèo vượt khó học giỏi; hỗ trợ ngư dân phao, áo cứu sinh, nước ngọt, lương thực, thực phẩm khi gặp khó khăn, thiên tai. Tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn hộ ngư dân nghèo, gia đình chính sách trên các huyện đảo, xã đảo và vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, v.v. Những việc làm trên đã để lại tình cảm đẹp giữa cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương với cán bộ, chiến sĩ của đơn vị, làm cho nhân dân thêm hiểu, thêm tin vào Đảng, Nhà nước nói chung, lực lượng Cảnh sát biển nói riêng, sát cánh cùng cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, an toàn biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thiếu tướng ĐỖ HỒNG ĐÓ, Chính ủy Vùng