Vùng 1 Hải quân nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

8/2/2022 5:46:42 AM

Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nội dung quan trọng quyết định chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của các cơ quan, đơn vị. Đây cũng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bằng nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Là đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vùng biển, đảo thuộc vùng biển Vịnh Bắc Bộ, sẵn sàng tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển và thực hiện nhiệm vụ đột xuất, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nổi bật là, Vùng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của trên về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nên nhận thức của cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ này không ngừng được nâng lên.

Thủ trưởng Bộ Tư lênh kiểm tra trang bị kỹ thuật trước khi huấn luyện

Công tác chuẩn bị huấn luyện cả về con người, cơ sở vật chất, thao trường bãi tập1 thường xuyên được chú trọng. Việc đổi mới về chỉ đạo, điều hành, nội dung, chương trình, phương pháp huấn luyện cho các đối tượng có nhiều chuyển biến tích cực; trong đó, chú trọng huấn luyện đêm, huấn luyện dã ngoại tại Trường Sa và trong điều kiện thời tiết phức tạp gắn với nhiệm vụ tuần tra, trinh sát, quản lý bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo được phân công. Quá trình huấn luyện đã vận dụng sáng tạo, hiệu quả các quan điểm, phương châm, nguyên tắc, các mối kết hợp và chế độ, quy định; thực hiện phòng, chống, thích nghi an toàn với từng cấp độ dịch Covid-19; đồng thời, linh hoạt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ các ca, kíp trực sẵn sàng chiến đấu của các trạm ra đa, trạm trinh sát kỹ thuật,... không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Thực hiện tốt công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; kết hợp giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho bộ đội với đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” thời kỳ mới. Bảo đảm đầy đủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, tàu, thuyền,... phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất khác. Nhờ đó, chất lượng huấn luyện từng bước được nâng lên, nhiều đơn vị của Vùng được Bộ Quốc phòng, Quân chủng tặng Cờ Đơn vị huấn luyện Giỏi2.

Thời gian tới, tình hình khu vực, thế giới nói chung, Biển Đông nói riêng vẫn diễn biến phức tạp, khó lường và tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định; nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc có sự phát triển,... đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với Quân chủng nói chung, Vùng 1 Hải quân nói riêng. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu; tập trung vào một số nội dung cơ bản sau:

Trước hết, tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đây là giải pháp cơ bản, quan trọng, quyết định việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Vùng. Bởi, chỉ khi có nhận thức đúng, ý thức trách nhiệm cao, bộ đội mới có bản lĩnh, quyết tâm vượt qua mọi hy sinh, gian khổ để vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chính vì thế, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chỉ lệnh của trên về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, trọng tâm là Kết luận số 60-KL/QUTW, ngày 18/01/2019 của Quân ủy Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW; Chỉ lệnh số 14/CL-BQP, ngày 28/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân chủng. Qua đó, tập trung giáo dục cho bộ đội nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc đặc điểm nhiệm vụ, nội dung, chương trình, chỉ tiêu, yêu cầu cần đạt được, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, xác định quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Do đặc điểm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Bộ đội Hải quân có đặc thù riêng, vừa phải huấn luyện, vừa thực hiện nhiệm vụ trong môi trường khắc nghiệt, đòi hỏi cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị phải đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục theo hướng ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, phù hợp với đối tượng, nhiệm vụ, địa bàn. Tăng cường các biện pháp bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, kinh nghiệm giáo dục bộ đội cho đội ngũ cán bộ cơ sở, cán bộ mới ra trường, làm cơ sở để họ vận dụng vào thực tiễn công tác. Kết hợp giáo dục với quản lý, định hướng tư tưởng cho bộ đội; chú trọng giải quyết kịp thời, thấu đáo những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống hằng ngày, tạo không gian, môi trường lành mạnh, dân chủ, văn hóa để bộ đội yên tâm công tác, tâm huyết, trách nhiệm, gắn bó xây dựng đơn vị. Đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng thường xuyên, các đợt thi đua cao điểm trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện gắn với các cuộc vận động, phong trào của các cấp, ngành, tạo động lực, cổ vũ, động viên bộ đội thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Lữ đoàn 679 huấn luyện nạp đạn tên lửa

Hai là, tích cực đổi mới nội dung, chương trình, hình thức tổ chức và phương pháp huấn luyện. Với quyết tâm, lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc và xây dựng Quân chủng, Vùng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” làm mục tiêu huấn luyện, Vùng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động đổi mới toàn diện công tác huấn luyện theo hướng: tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng trong huấn luyện; bám sát quan điểm, nguyên tắc, phương châm huấn luyện; lấy chiến trường làm thao trường; lấy huấn luyện chiến thuật làm trung tâm, kỹ thuật chuyên ngành làm cơ sở, huấn luyện cán bộ là then chốt, sát chức trách, nhiệm vụ. Đối với đội ngũ cán bộ, Vùng tập trung huấn luyện nâng cao trình độ tham mưu, đề xuất, xử trí các tình huống và khả năng chỉ huy, quản lý cơ quan, đơn vị. Đối với nhân viên chuyên môn kỹ thuật, Vùng chú trọng huấn luyện để đội ngũ này thực sự là “xương sống” của đơn vị, có trình độ tay nghề, bậc thợ, đủ khả năng làm chủ với kỹ năng chuyên sâu trong khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật, đặc biệt là vũ khí, trang bị mới. Với đơn vị tàu chiến, tên lửa bờ, hải quân đánh bộ, ra đa, Vùng đẩy mạnh huấn luyện cơ bản, thuần thục theo các phương án tác chiến, giỏi kỹ thuật chuyên ngành; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện trong điều kiện thời tiết phức tạp, đưa bộ đội vào những tình huống khó khăn, gian khổ, sát thực tế để rèn luyện. Cùng với đó, Vùng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện khâu đột phá “cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật, thực hiện quy tắc an toàn và nâng cao chất lượng huấn luyện sĩ quan, điều lệnh, thể dục thể thao”; gắn huấn luyện với hội thi, hội thao, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phúc tra để đánh giá thực chất kết quả huấn luyện.

Ba là, tập trung nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Đây là nội dung quan trọng, không thể thiếu và luôn gắn liền với quá trình huấn luyện của Vùng, bởi thực hiện tốt nội dung này sẽ trực tiếp góp phần xử lý, kịp thời, hiệu quả các tình huống đột xuất trên biển, không để bị động, bất ngờ. Theo đó, Vùng tập trung quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản, hướng dẫn của trên về công tác sẵn sàng chiến đấu. Chủ động phối hợp, hiệp đồng tác chiến với các đơn vị, lực lượng liên quan, nhất là lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư, Bộ đội Biên phòng,... quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo được phân công. Chỉ đạo lực lượng tuần tra, tuần tiễu và trinh sát, nắm chắc tình hình trên không, trên biển, kịp thời tiếp cận, tuyên truyền, xua đuổi tàu nước ngoài xâm phạm vùng biển của Việt Nam. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Hải quân các nước có liên quan, thực hiện nghiêm kế hoạch tuần tra chung trên biển. Kết hợp điều chỉnh, bổ sung với xây dựng mới hệ thống văn kiện, kế hoạch, phương án tác chiến cả ngắn hạn, dài hạn và tổ chức luyện tập, diễn tập thuần thục; sẵn sàng tổ chức diễn tập trong điều kiện thời gian ngắn hoặc không có thời gian chuẩn bị; thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng xử lý thắng lợi các tình huống, nhiệm vụ. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định, tổ chức cho các lực lượng thực hành thuần thục các bước chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tập trung vào các đơn vị tên lửa bờ, Hải quân đánh bộ, đơn vị tàu. Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo bảo đảm đầy đủ quân số, vũ khí trang bị, tàu, thuyền cho các đơn vị, ưu tiên lực lượng tuần tra, tuần tiễu, trinh sát quản lý vùng biển và lực lượng làm nhiệm vụ BM.

Bốn là, bảo đảm đầy đủ, kịp thời công tác kỹ thuật, hậu cần phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm, các cơ quan đơn vị, nhất là cơ quan kỹ thuật các cấp cần nâng cao năng lực tham mưu và chỉ đạo các đơn vị bảo đảm đầy đủ, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật, tàu, xe phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; chú trọng bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện kíp nâng cấp vũ khí đạn, cẩu nhận đạn ngư lôi, tên lửa xuống tàu và lực lượng làm nhiệm vụ trên biển. Thực hiện nền nếp, hiệu quả các chế độ, quy định công tác kỹ thuật; kết hợp bảo quản, bảo dưỡng với quản lý, khai thác hiệu quả vũ khí, trang bị, phương tiện, tàu, xe,... theo nội dung Cuộc vận động 50, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Cùng với đó, Vùng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bảo đảm đầy đủ, kịp thời vật chất hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; trong đó, chú trọng hướng dẫn các biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và chăm sóc sức khỏe bộ đội; xây dựng các phương án bảo đảm hậu cần cho lực lượng làm nhiệm vụ BM và huấn luyện dài ngày trên biển. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; qua đó, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Vùng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Chuẩn đô đốc NGUYỄN VIẾT KHÁNH, Tư lệnh Vùng
______________

1 - Năm 2021, Vùng tổ chức 15 lớp tập huấn cho 1.861 cán bộ; tham gia 07 lớp tập huấn do Quân chủng tổ chức; củng cố hơn 1.000 mô hình, học cụ, trong đó 51 sáng kiến, cải tiến có chất lượng, v.v.

2 - Bộ Quốc phòng tặng Cờ Đơn vị huấn luyện Giỏi, gồm: Lữ đoàn 170 (năm 2018, 2019, 2021), Lữ đoàn 679 (năm 2018, 2020), Lữ đoàn 147 (năm 2019, 2021), v.v. Năm 2021, 100% các nội dung kiểm tra đạt yêu cầu, trên 85% khá, giỏi; huấn luyện chiến sĩ mới đạt kết quả tốt; bắn đạn thật của biên đội tàu, lực lượng làm nhiệm vụ BM đạt 100% khá, giỏi; thực hành thả thủy lôi bài M3 và bắn ngư lôi 53BA bài T3 đạt giỏi.