Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Trường Cao đẳng nghề số 21 tập trung nâng cao chất lượng đào tạo

10/27/2022 1:39:47 PM

Đẩy mạnh đào tạo nghề cho các đối tượng lao động là nội dung quan trọng nhằm bảo đảm nguồn nhân lực có trình độ tay nghề cao, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp. Đối với Trường Cao đẳng nghề số 21, đứng chân và làm nhiệm vụ trên địa bàn Tây Nguyên thì thực hiện tốt nội dung này càng có ý nghĩa quan trọng. Vì vậy, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho các đối tượng đã, đang được Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, với nhiều giải pháp, đồng bộ hiệu quả.

Khai mạc hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp 2022

Trường Cao đẳng nghề số 21, Bộ Quốc phòng là cơ sở đào tạo trực thuộc Binh đoàn 15, có nhiệm vụ đào tạo nghề, tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho các doanh nghiệp trên địa bàn Tây Nguyên, các đoàn kinh tế - quốc phòng, khu vực Duyên hải miền Trung và Tây Nam Bộ, đáp ứng kịp thời nhu cầu ngành, nghề mà khu vực đang cần, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường luôn đoàn kết, thống nhất, chủ động khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho các đối tượng và đạt được kết quả khá toàn diện.

Nổi bật là, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục của Nhà trường được xây dựng công phu, có chất lượng cao, đáp ứng tốt mục tiêu, yêu cầu đào tạo; công tác tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề cho bộ đội xuất ngũ, thanh niên, học sinh và đồng bào các dân tộc được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, chặt chẽ; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho nhiệm vụ đào tạo nghề thường xuyên được đầu tư, nâng cấp; công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, tài liệu được chú trọng; trình độ, kỹ năng nghề của học viên từng bước được nâng lên, sau khi tốt nghiệp ra trường học viên cơ bản đều có trình độ tay nghề khá, v.v. Từ năm 2020 đến nay, Nhà trường đã đào tạo được hơn 13.000 học viên, với 09 loại hình nghề nghiệp; cấp chứng chỉ cho hơn 8.000 học viên, góp phần quan trọng cung cấp nguồn lao động chất lượng cao cho các doanh nghiệp trên địa bàn Tây Nguyên và các tỉnh lân cận. Với kết quả đó, vị thế, thương hiệu, uy tín của Nhà trường không ngừng được nâng cao; được Bộ Tổng Tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy các cấp, các địa phương ghi nhận, đánh giá cao và tặng nhiều phần thưởng1.

Thời gian tới, dự báo thị trường lao động Việt Nam rất cần nguồn nhân lực có trình độ tay nghề cao và nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo cơ bản của các doanh nghiệp là rất lớn, đặt ra cho nhiệm vụ đào tạo nghề nói chung, trong các trường nghề quân đội nói riêng những yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ, giáo viên của Nhà trường có trình độ chuyên môn, kỹ năng, phương pháp sư phạm nghề giỏi còn ít; cán bộ làm công tác quản lý giáo dục kinh nghiệm chưa nhiều; cơ sở vật chất bảo đảm cho các hoạt động dạy học thực hành còn hạn chế, có mặt chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn, v.v. Để khắc phục những khó khăn đó, tiếp tục phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo chất lượng, đa ngành, đa nghề, có uy tín và thương hiệu trên địa bàn Tây Nguyên, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường tập trung thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có chất lượng cao, đáp ứng tốt mục tiêu, yêu cầu đào tạo của Nhà trường. Đây là giải pháp cơ bản, quan trọng, quyết định kết quả công tác tuyển sinh cũng như chất lượng đào tạo nghề. Vì vậy, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan chức năng, khoa giáo viên rà soát, đánh giá chính xác thực trạng số lượng, chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý. Trên cơ sở đó, tham mưu, đề xuất xây dựng nội dung, kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực quản lý, phương pháp sư phạm cho đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục và quản lý giáo dục đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo. Cùng với đó, Nhà trường triển khai kế hoạch tuyển dụng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý có trình độ từ cử nhân trở lên, đồng thời đề xuất biện pháp thu hút những người có năng lực chuyên môn giỏi, tâm huyết với nghề và có kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý, giáo dục, đào tạo vào công tác tại Trường. Tiếp tục phối hợp với các học viện, nhà trường trong Quân đội, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Tây Nguyên và khu vực lân cận, đưa cán bộ, giáo viên đi đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức tập huấn tập trung và khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên tự học tập, nghiên cứu, kịp thời cập nhật thông tin để nâng cao trình độ chuyên môn, phương pháp sư phạm, kiến thức, kỹ năng nghề.

Nhằm đánh giá đúng chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, Nhà trường chỉ đạo các phòng, khoa, trung tâm tổ chức hội thi, hội thao, sát hạch trình độ, tay nghề của các đối tượng bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, sát quy định, tiêu chuẩn của đội ngũ cán bộ, giáo viên trong các trường quân đội, qua đó nâng cao trình độ chuyên môn, phương pháp sư phạm; tổ chức đưa đội ngũ cán bộ, giáo viên đi thực tế để tham quan, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn tại các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn; đẩy mạnh hoạt động trao đổi với các trường đại học, cao đẳng về xu hướng nghề nghiệp mà nhu cầu xã hội, khu vực đang cần, làm cơ sở nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh và đào tạo nghề cho các đối tượng. Bên cạnh đó, Nhà trường tiếp tục giáo dục, bồi dưỡng nâng cao đạo đức nhà giáo, bản lĩnh, phương pháp, tác phong công tác, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” của người quân nhân cách mạng trong thời kỳ mới cho đội ngũ giáo viên và cán bộ làm công tác quản lý; có kế hoạch xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến, giáo viên dạy giỏi trong Nhà trường.

Giờ học thực hành của học viên Khoa động lực và xe máy công trình

Hai là, đổi mới công tác tuyển sinh, nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo và đa dạng hóa các ngành nghề. Đây là giải pháp quan trọng làm nên thương hiệu và uy tín Nhà trường, đồng thời là yếu tố cơ bản thu hút học viên tham gia học tập. Vì vậy, Nhà trường tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, khoa giáo viên, các đơn vị quản lý học viên tập trung giáo dục, quán triệt cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyển sinh, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm trong tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề. Cấp ủy, chỉ huy các cấp chủ động tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, phương pháp, cách thức tuyển sinh, trong đó xác định “mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên là một tuyên truyền viên, tư vấn viên xuất sắc”, coi kết quả thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh là một trong những tiêu chí bình xét thi đua khen thưởng hằng năm. Đồng thời, xây dựng kế hoạch phối hợp với các trường trung học phổ thông, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tổ chức chiếu phim tư liệu, tư vấn, phát tờ rơi; giao lưu văn hóa, văn nghệ kết hợp lồng ghép tuyên truyền, định hướng nghề cho các đối tượng; cùng với đài phát thanh, truyền hình địa phương tổ chức tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ, các loại ngành, nghề chính mà Nhà trường đang đào tạo; tăng cường quảng bá hình ảnh Nhà trường trên các website, mạng xã hội, pa nô, áp phích,... nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh.

Nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo phương châm “dạy học tích cực”, với quan điểm “lấy người học làm trung tâm, giáo viên đóng vai trò người hướng dẫn”, người học phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động nghiên cứu sáng tạo để chiếm lĩnh tri thức; tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị giáo án, bài giảng, mô hình học cụ của đội ngũ giáo viên trước khi lên lớp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học; đổi mới phương pháp truyền đạt, hướng dẫn thực hành bảo đảm người học dễ hiểu, dễ nhớ, chú trọng tính trực quan, như: sử dụng kỹ thuật mô phỏng, mô hình, phương tiện,... trong thực hành, thực tập để rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và khơi dậy niềm đam mê cho học viên. Tích cực đổi mới nội dung, chương trình huấn luyện, bảo đảm phù hợp với từng đối tượng, ngành nghề; trong đó, chú trọng công tác biên soạn tài liệu, giáo trình và coi đó là khâu đột phá. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Nhà trường xây dựng kế hoạch mời các chuyên gia là cán bộ, giáo viên các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài Quân đội, những người có trình độ chuyên môn, tay nghề cao hướng dẫn, phản biện và biên soạn giáo trình, tài liệu; đồng thời, tổ chức sưu tầm, dịch tài liệu nước ngoài, bổ sung sách hướng dẫn, các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành làm tư liệu tham khảo; xây dựng hệ thống thư viện điện tử liên kết với website để giáo viên, học viên có thể đăng nhập học tập và nghiên cứu. Cùng với việc biên soạn tài liệu, Nhà trường tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị trên cho mở thêm các ngành, nghề mới2, ngoài những ngành, nghề mà Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho phép.

Ba là, liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp trong đào tạo nghề. Để thực hiện có hiệu quả chiến lược đào tạo nghề theo nhu cầu xã hội và bắt kịp cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư, Nhà trường chuyển mục tiêu đào tạo theo hướng từ “cung sang cầu”, tức là đào tạo phải gắn với nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp. Trên cơ sở các mối quan hệ sẵn có với các doanh nghiệp, Nhà trường tiếp tục ký hợp đồng ghi nhớ trong việc mở các ngành nghề mới, xây dựng nội dung, chương trình, giáo trình đào tạo, hiệu chỉnh đề thi, đáp án cho các môn học (mô đun) và bộ đề thi tốt nghiệp cho các lớp, các khóa; gắn mục tiêu đào tạo với tiêu chuẩn, chức năng, vị trí công tác trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ của các doanh nghiệp; trong đó, xác định doanh nghiệp vừa là mục tiêu, vừa là động lực để nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề; mọi hoạt động giáo dục, đào tạo nghề phải hướng đến yêu cầu, tiêu chuẩn, tiêu chí của các doanh nghiệp. Cùng với đó, mời lãnh đạo các doanh nghiệp tham gia hội đồng thi tốt nghiệp cuối khóa, tổ chức đánh giá kết quả học viên tốt nghiệp thực chất, khách quan, công minh theo tiêu chí kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp, bảo đảm sau khi tốt nghiệp ra trường học viên có kiến thức chuyên môn vững, tay nghề bậc thợ cơ bản và có đủ khả năng tiếp cận với khoa học kỹ thuật, công nghệ mới tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Để học viên có việc làm sau khi tốt nghiệp, Nhà trường nắm chắc xu hướng nghề và tình hình thực tế thị trường, nguồn lao động tại địa bàn Tây Nguyên, từ đó xây dựng kế hoạch gặp gỡ các doanh nghiệp để trao đổi, tranh thủ ý kiến, định hướng nghề cho học viên; tổ chức đưa học viên đi trải nghiệm, tăng thời gian đào tạo, thực tập nghề tại doanh nghiệp. Trong năm học 2022 - 2023, Nhà trường dự kiến sẽ liên kết với khoảng 10 doanh nghiệp có uy tín, danh tiếng tại các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh,... nhất là các doanh nghiệp có mối quan hệ gắn bó, nhằm bảo đảm nơi thực tập cũng như việc làm cho học viên sau khi tốt nghiệp; phấn đấu có trên 90% học viên sau khi ra trường được các doanh nghiệp tuyển dụng, với mức lương ổn định.

Ngoài ra, Nhà trường chú trọng công tác rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục nhằm nâng cao chất lượng đào tạo các ngành, nghề, góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Nguyên cũng như sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đại tá, ThS. NGUYỄN VĂN SƠN, Hiệu trưởng Nhà trường
_______________

1 - Năm 2020, Trường được Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 tặng 01 Cờ thi đua, 03 Bằng khen, 02 Giấy khen; năm 2021 được Bộ Tổng tham mưu tặng 01 Bằng khen; Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tặng 01 Cờ thi đua, v.v.

2 - Năm 2023, Trường đề nghị mở thêm 03 ngành, nghề mới là: Nghề may thời trang, Nghiệp vụ nhà hàng khách sạn, Tin học văn phòng.