Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Thị xã Quảng Yên đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh

7/7/2022 8:45:36 AM

Kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, an ninh là chủ trương chiến lược của Đảng, Nhà nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là nội dung quan trọng, được Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, với nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, phù hợp với điều kiện và đặc điểm của địa bàn. 

Thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) nằm ở trung tâm tam giác kinh tế động lực phía Bắc (Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh), liền kề với ba trung tâm đô thị, du lịch lớn là thành phố Hải Phòng và các thành phố: Uông Bí, Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh, có hệ thống đường giao thông thủy, bộ và hàng không thuận lợi, nên có vị trí, vai trò quan trọng cả về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của Tỉnh và Quân khu 3. Quán triệt, cụ thể hóa quan điểm của Đảng về hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thị ủy, Ủy ban nhân dân Thị xã luôn chú trọng kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, an ninh, nhất là trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, cảng biển, gắn với tăng cường tiềm lực, thế trận trên địa bàn. Quá trình triển khai được thể chế hóa bằng các nghị quyết, chỉ thị, với các nội dung, giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm của Thị xã. Nhờ đó, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm của Thị xã không ngừng tăng lên. Năm 2021, tăng trưởng kinh tế của địa phương đạt trên 36,2%, cao hơn nhiều so với bình quân chung của Tỉnh và cả nước. Điều đáng nói là tỷ trọng công nghiệp và xây dựng chiếm 71,2%; dịch vụ 19,2%; nông nghiệp 9,6%, đã khẳng định tính đúng đắn, kịp thời, hiệu quả của các giải pháp kinh tế được ban hành. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, thể thao,… được quan tâm và đạt kết quả tốt. Đến nay, Thị xã đã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; có trên 80% thôn, làng, khu phố đạt chuẩn văn hóa; không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2020, v.v. Công tác quốc phòng, quân sự thường xuyên được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh trong một số ngành, lĩnh vực chưa thật tốt; kết cấu hạ tầng tuy đã được quan tâm đầu tư nhưng còn điểm bất cập, thiếu đồng bộ; đời sống của một bộ phận nhân dân tuy đã được cải thiện và nâng cao nhiều mặt, nhưng còn thấp so với bình quân chung của Tỉnh. Trong khi đó, lợi dụng những bất cập trong quản lý kinh tế - xã hội, nhất là việc quản lý đất đai, đền bù, giải tỏa các dự án, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đẩy mạnh xuyên tạc, kích động chống phá. Vì thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh là vấn đề rất quan trọng, cả trước mắt và lâu dài, cần được quán triệt sâu sắc, triển khai đồng bộ, với nhiều giải pháp, bước đi thích hợp.

Lãnh đạo Thị xã tặng hoa và cơ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Hội thao trung đội dân quân cơ động năm 2022

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Quảng Yên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về xây dựng, phát triển thị xã Quảng Yên trở thành thành phố trước năm 2025, là trung tâm công nghiệp, dịch vụ cảng biển và logistics, đạt đô thị loại II trước năm 2030, Thị ủy, Ủy ban nhân dân Thị xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác, với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt; đồng thời, phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo của cả hệ thống chính trị, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, khai thác triệt để tiềm năng, lợi thế, đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; bảo đảm vững chắc về quốc phòng, an ninh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Để đạt được mục tiêu đó, thời gian tới, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng, Thị xã tích cực huy động các nguồn lực, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, có lợi thế, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tạo nguồn lực bảo đảm quốc phòng, an ninh. Trong lĩnh vực công nghiệp, Thị xã tiếp tục ưu tiên đầu tư phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sửa chữa, đóng mới tàu biển, công nghệ thông tin, điện tử; sản xuất, lắp ráp ô tô; công nghiệp vật liệu mới; công nghiệp chế tạo thân thiện với môi trường; chuyển dịch nhanh hơn cơ cấu lao động, tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo, ổn định dân cư và quản lý chặt chẽ nguồn nhân lực tại địa bàn, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, tạo điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Trước mắt, Thị xã tích cực huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp: Đông Mai, Sông Khoai, Nam Tiền Phong, Bắc Tiền Phong, Bạch Đằng để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. Phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý các khu kinh tế của Tỉnh và các sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án thành lập Khu kinh tế ven biển Quảng Yên. Thực hiện tốt công tác xúc tiến đầu tư đối với các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn kinh tế có năng lực, uy tín đầu tư phát triển công nghiệp chế biến nông sản, hải sản và chế biến đồ gỗ gia dụng tập trung tại các phường: Đông Mai, Minh Thành, Cộng Hòa, v.v. Cùng với đó, Thị xã tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn,... vừa bảo đảm cho các dự án phát triển đúng hướng, hiệu quả, vừa tạo nguồn lực cho củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Đối với nông nghiệp, ngư nghiệp và nông thôn, Thị xã đẩy mạnh phát triển theo hướng toàn diện, hiện đại, bền vững; gắn kết chặt chẽ giữa phát triển dịch vụ, công nghiệp với nông nghiệp, nông thôn. Các ngành, địa phương tích cực ứng dụng công nghệ cao và tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, bảo quản các sản phẩm đã được chứng nhận thương hiệu hàng hóa,... nâng cao giá trị các sản phẩm OCOP. Thị xã tiếp tục khuyến khích và hỗ trợ ngư dân về kỹ thuật, tiếp cận nguồn vốn để phát triển các phương tiện khai thác thủy sản tuyến khơi, gắn với bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong nuôi trồng, bảo quản, chế biến sâu các loài thủy sản có giá trị kinh tế cao, gắn với bảo vệ rừng tự nhiên, rừng đặc dụng, rừng ngập mặn. Đây là vấn đề rất quan trọng, vừa nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, bảo đảm an ninh lương thực, vừa tăng khả năng tích lũy hậu cần tại chỗ cho khu vực phòng thủ.

Cùng với đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, Thị xã quan tâm làm tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, trọng tâm là hạ tầng giao thông, khu kinh tế, công nghiệp, đô thị,… tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, tạo lập thế trận bờ - biển - thềm lục địa liên hoàn, vững chắc. Trước hết, Thị xã tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch cục bộ các khu công nghiệp: Nam Tiền Phong, Bắc Tiền Phong,... và quy hoạch sử dụng đất tới năm 2030, để thu hút nhà đầu tư lớn vào các lĩnh vực logistics, dịch vụ hậu cần cảng biển, v.v. Tích cực huy động các nguồn lực, thực hiện đa dạng hóa các hình thức đầu tư, xây dựng các tuyến đấu nối tỉnh lộ 331B với 338; đường từ nút giao Chợ Rộc đến nút giao Phong Hải. Chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan của Tỉnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến đường ven sông từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến tỉnh lộ 338 tại xã Hiệp Hòa; đường nối cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến Khu công nghiệp Sông Khoai; đường kết nối thị xã Quảng Yên với thành phố Hải Phòng qua sông Rừng,… hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối vùng, giao thông nội thị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh khi có tình huống.

Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện về cơ chế để thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách vào phát triển dịch vụ logistics, hậu cần cảng biển, du lịch, thương mại, nhanh chóng trở thành ngành kinh tế quan trọng. Bám sát quy hoạch đã được phê duyệt, Thị xã đẩy mạnh xúc tiến thu hút các nhà đầu tư chiến lược, có tiềm lực, thương hiệu mạnh, công nghệ cao xây dựng, phát triển Trung tâm logistics tại Khu công nghiệp dịch vụ đa năng đầm Nhà Mạc; phát triển hệ thống kho bãi, dịch vụ cảng phục vụ hoạt động trung chuyển hàng hóa qua địa bàn, cung ứng nguyên liệu, cất giữ sản phẩm của các khu công nghiệp. Tiếp tục đầu tư mở rộng du lịch văn hóa - lịch sử - tâm linh tại Khu di tích lịch sử chiến thắng Bạch Đằng; du lịch sinh thái Thác Mơ, đầm Nhà Mạc, đảo Hoàng Tân.

Để đảm bảo mỗi bước phát triển kinh tế là một bước tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, Thị xã tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền ở tất cả các cấp với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp; trong đó và trước hết, tập trung giáo dục, bồi dưỡng, làm cho đội ngũ cán bộ các cấp nhận thức sâu hơn về quan hệ mật thiết hữu cơ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữa bảo vệ và tự bảo vệ, lấy tự bảo vệ là chủ yếu, nhất là đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đồng thời, kiên quyết khắc phục nhận thức chỉ chú trọng vào lợi ích kinh tế hoặc phát triển kinh tế bằng mọi giá mà coi nhẹ yếu tố quốc phòng, an ninh.

Trên cơ sở thống nhất về nhận thức, Thị xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan Quân sự, Công an rà soát và đề nghị thẩm định, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp, đô thị, vùng nông thôn phù hợp với Quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, bảo đảm các lĩnh vực, hoạt động kinh tế đều tính toán, kết hợp hài hòa với bảo đảm quốc phòng, an ninh, nhất là trong quy hoạch vùng, liên vùng Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều và quy hoạch Khu kinh tế ven biển Quảng Yên. Quá trình triển khai, Thị xã chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh của cấp ủy, chính quyền các cấp, thông qua kế hoạch, chỉ tiêu, biện pháp tổ chức thực hiện. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh về mọi mặt, lấy vững mạnh về chính trị làm cơ sở; xây dựng cơ quan Quân sự, Công an các cấp vững mạnh toàn diện, phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ địa bàn, chủ quyền biển, đảo. Tích cực huy động nguồn lực thực hiện Đề án xây dựng khu vực phòng thủ Thị xã giai đoạn 2020 - 2025 theo lộ trình đã định.

Cùng với các nội dung giải pháp trên, Thị xã tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử; quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; bảo đảm tốt an sinh xã hội,... không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng thị xã Quảng Yên ổn định về chính trị, mạnh về kinh tế, vững chắc về quốc phòng, an ninh, trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Ninh trước năm 2025, xứng đáng là một cực tăng trưởng mới của tuyến phía Tây và của tỉnh Quảng Ninh.

TRẦN ĐỨC THẮNG, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị xã