Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” tỏa sáng trên vùng biên Gia Lai

9/19/2022 8:00:47 AM

Giúp dân nâng cao nhận thức; xóa đói, giảm nghèo; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng biên giới vững mạnh,... là những việc làm thường xuyên, nội dung trọng tâm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai. Qua đó, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục được tỏa sáng, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn.

Nâng niu, bồi đắp tình quân dân

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ chí Minh với Bộ đội Biên phòng: “chúng ta phải dựa vào dân để hoạt động. Khi tổ chức được dân, đoàn kết được dân thì việc gì cũng làm được”1, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Gia Lai luôn xác định tăng cường, giữ gìn mối quan hệ đoàn kết với nhân dân, dựa vào nhân dân để thực hiện nhiệm vụ, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để “ra sức đoàn kết và giúp đỡ nhân dân”2, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, làm cơ sở để giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn. Hiện nay, Gia Lai3 là địa phương đang trong quá trình phân giới cắm mốc biên giới với nước bạn Campuchia, trong điều kiện địa hình phức tạp, cơ sở hạ tầng và đời sống của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; các thế lực thù địch, phản động thường xuyên lợi dụng vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo” nhằm kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Để tăng cường mối đoàn kết với nhân dân, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, làm theo lời Bác: “…Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”4, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác vận động quần chúng, được các cơ quan, đơn vị tiến hành bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ và được điều hành theo một cơ chế thống nhất, có sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa đơn vị với địa phương, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện. Với phương châm hướng về cơ sở, bằng trách nhiệm chính trị cao, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Tỉnh, nhất là lực lượng trực tiếp làm công tác vận động quần chúng thường xuyên bám sát cơ sở, chủ động tham mưu, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp của đời sống nhân dân vùng biên. Từng cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, cần cù, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, đồng cam cộng khổ, gắn bó mật thiết với nhân dân, hoàn thành mọi nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” không quản ngày đêm tuần tra, kiểm soát biên giới, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; hình ảnh người thầy giáo, thầy thuốc mang quân hàm xanh,… đã in đậm trong tình cảm mỗi người dân nơi đây. Với sự tận tình, kiên trì bám buôn, bám làng, giúp dân của Bộ đội Biên phòng đã làm cho diện mạo, đời sống đồng bào ở các buôn làng thay đổi từng ngày; những hủ tục, tệ nạn xã hội, tình trạng di dân tự do, vượt biên trái phép,… đã từng bước được khắc phục; đa số nhân dân không nghe theo sự tuyên truyền xuyên tạc, kích động của kẻ xấu; tích cực tham gia các phong trào tự quản bảo vệ biên giới, cột mốc quốc gia, an ninh, trật tự khu vực biên giới. Sự gắn bó, gần gũi, “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc” với nhân dân của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Tỉnh đã không ngừng tô thắm và bồi đắp mối quan hệ máu thịt quân - dân nơi biên cương Tổ quốc; thực sự là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương khu vực biên giới của Tỉnh.

Bộ đội Biên phòng Đồn IaNan và đồn cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh
cùng quân, dân địa phương phối hợp tuần tra bảo vệ đường biên
cột mốc biên giới

Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” tỏa sáng bằng những việc làm thiết thực

Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” không phải là điều gì xa vời, trừu tượng mà luôn gắn liền và được biểu hiện thông qua hoạt động cụ thể của mỗi quân nhân, mỗi đơn vị, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn khó khăn, trình độ dân trí của đồng bào các dân tộc khu vực biên giới không đồng đều, nhiều phong tục, tập quán còn lạc hậu, việc tiếp cận thông tin của người dân còn nhiều khó khăn, để dân hiểu, dân tin, dân làm theo và giúp đỡ bộ đội, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới. Ngoài việc thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, đơn vị xây dựng kế hoạch, đề cương tuyên truyền sát với tình hình thực tế địa bàn, gắn với cuộc sống, sinh hoạt, phong tục, tập quán của  người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, Bộ đội Biên phòng Tỉnh còn chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ biên phòng, quốc phòng, an ninh; vận động nhân dân trên địa bàn biên giới chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Mỗi khi một chủ trương, chính sách cần đến với người dân là một lần vào cuộc của tất cả các cấp, các lực lượng, có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; mỗi lần thôn, làng có vấn đề nổi cộm, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng luôn có mặt kịp thời, đến từng nhà, gặp từng người để bám nắm, vận động, giải quyết thấu đáo. Điều đó đã góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên địa bàn.

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của cấp ủy, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, Bộ đội Biên phòng Tỉnh tích cực tham gia xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Trọng tâm là cụ thể hóa, triển khai hiệu quả Quyết định số 370-QĐ/TU, ngày 02/11/2021 của Tỉnh ủy Gia Lai về việc ban hành “Trách nhiệm, quyền hạn, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, làng biên giới”, Chỉ thị số 681-CT/ĐU, ngày 08/10/2018 của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về việc phân công đảng viên đồn Biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới. Hiện nay, có 11 cán bộ Biên phòng tham gia cấp ủy các cấp, trong đó: 01 đồng chí Tỉnh ủy viên, 03 đồng chí huyện ủy viên ba huyện biên giới, 07 cán bộ tăng cường giữ chức danh phó bí thư đảng ủy của 07 xã biên giới; có 11 cán bộ đồn Biên phòng tham gia Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2021 - 2026; phân công 48 đảng viên tham gia sinh hoạt ở 48 chi bộ thôn, làng; 194 đảng viên đồn Biên phòng phụ trách 812 hộ/3.307 nhân khẩu. Đây là nhân tố quan trọng, điều kiện thuận lợi và là cầu nối gắn kết giữa Bộ đội Biên phòng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Phát huy kết quả đó, thời gian tới, Bộ đội Biên phòng Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong xây dựng thực lực chính trị ở cơ sở, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới trong sạch, vững mạnh, từng bước hoạt động có nền nếp, hiệu quả trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các hoạt động giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo luôn được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ. Các đơn vị tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai tốt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh các hoạt động giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bền vững bằng các mô hình, chương trình cụ thể, thiết thực. Tham gia có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn được phân công, góp phần đưa xã Ia Dom, huyện Đức Cơ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 (lần 2 năm 2019) và xã Ia Mơ, huyện Chư Prông đạt 11/19 tiêu chí nông thôn mới. Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về việc xây dựng “làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số”, Đồn Biên phòng Ia Nan đã tham mưu cho xã Ia Nan lựa chọn, thực hiện thí điểm và tích cực tham gia đưa làng Sơn về đích nông thôn mới vào tháng 3/2019; đến nay, có 13/39 thôn, làng người dân tộc thiểu số trên khu vực biên giới của Tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. Nhiều chương trình, mô hình được Bộ đội Biên phòng Tỉnh thực hiện hiệu quả, như: “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, “Bếp ăn tình thương”,… đã thiết thực góp phần chung tay hỗ trợ các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp tục đến trường. Đồng thời, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể của địa phương xây dựng nhiều “Nhà tình nghĩa”, “Mái ấm biên cương”; kết hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai, Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” với nhiều việc làm, nghĩa cử cao đẹp, giúp nhiều người dân vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững. Các trạm quân - dân y tại các xã biên giới (Ia Dom, Ia Púch, Ia Mơ) không chỉ tích cực khám, điều trị bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân trên địa bàn, mà còn chủ động phối hợp với trạm y tế các xã, thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân ăn ở hợp vệ sinh, cách phòng, chống các loại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn biên giới của Tỉnh.

Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng Tỉnh tích cực tham gia giúp nhân dân phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó với thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, đánh giá rủi ro thiên tai và năng lực phòng chống, ứng phó của nhân dân để xây dựng, luyện tập các phương án ứng phó sát với thực tế trên từng địa bàn; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng, chống thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, chống cháy rừng; kịp thời giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của nhân dân. Trên tuyến đầu chống dịch Covid-19, nhờ chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động và triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã góp phần quan trọng cùng các lực lượng dập tắt các đợt dịch bùng phát trên địa bàn, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Với những việc làm cụ thể, thiết thực, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã góp phần làm cho phẩm chất, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” tỏa sáng, tạo niềm tin yêu đối với nhân dân, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân”, “thế trận biên phòng toàn dân” vững chắc trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên.

Thượng tá RƠ MAH TUÂN, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh 
___________________ 

1 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 12, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 154.

2 - Sđd, tr. 155.

3 - Tỉnh Gia Lai có đường biên giới hơn 80 km, trên địa bàn 07 xã của 03 huyện tiếp giáp với tỉnh Ratanakiri (Campuchia).

4 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 6, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 234.