Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc

11/15/2022 7:48:47 AM

Trước yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ luôn sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp của Thành phố chăm lo xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, làm nền tảng để xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Nằm ở vị trí trung tâm đồng bằng sông Cửu Long, án ngữ trục giao thương giữa vùng tứ giác Long Xuyên, bán đảo Cà Mau, Đồng Tháp Mười và thành phố Hồ Chí Minh nên thành phố Cần Thơ có vị trí chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của Quân khu 9 và khu vực phía Nam của Tổ quốc. Những năm qua, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về xây dựng “thế trận lòng dân”, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố đã phát huy vai trò nòng cốt tham mưu giúp Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, cùng những âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng và toàn dân.

Đáng chú ý, từ năm 2007, lực lượng vũ trang Thành phố là đơn vị đầu tiên khởi xướng mô hình “Tết quân dân”; từ năm 2021 có thêm mô hình “Tết quân dân mừng Chôl Chnăm Thmây” và hiện nay đã được nhiều cơ quan, đơn vị hưởng ứng và nhân rộng. Qua 16 năm triển khai thực hiện, lực lượng vũ trang Thành phố đã huy động được nguồn kinh phí gần 200 tỷ đồng, xây 416 căn Nhà đồng đội, Nhà đại đoàn kết; trao 8.816 phần quà tặng người có công, hộ nghèo; khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 8.200 lượt người dân, với số tiền trên 780 triệu đồng. Đồng thời, thường xuyên chăm lo xây dựng cơ sở, địa phương vững mạnh; giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa; đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận; triển khai sâu, rộng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”1, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đặc biệt, khi đại dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn, với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, lực lượng vũ trang Thành phố đã điều động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ phục vụ tại các khu cách ly, bệnh viện dã chiến; phối hợp với các lực lượng tổ chức trực 24/24 tại 93 chốt phong tỏa, 392 chốt kiểm soát trên các tuyến đường dân sinh, địa bàn giáp ranh, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tích cực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với hàng nghìn phần quà, kịp thời động viên nhân dân cùng nhau quyết tâm vượt qua đại dịch, để lại hình ảnh tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, v.v. Những việc làm đó góp phần quan trọng củng cố niềm tin của Nhân dân với Quân đội, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, bảo vệ Tổ quốc.

Lễ cắt băng khánh thành cầu Năm Bắc (huyện Vĩnh Thạnh) nhân dịp Tết quân dân năm 2022

Hiện nay, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, Thành phố vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình thiên tai, dịch bệnh, hạn mặn, bão lũ,… diễn biến ngày càng phức tạp; cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội tuy đã được quan tâm đầu tư nhưng còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ; đời sống của một bộ phận nhân dân tuy đã được cải thiện nhưng còn ở mức thấp. Các thế lực thù địch, cơ hội chính trị triệt để lợi dụng những bất cập trong quản lý kinh tế - xã hội, nhất là việc quản lý đất đai, đền bù, giải tỏa các dự án, các vấn đề dân tộc, tôn giáo,… đẩy mạnh xuyên tạc, kích động, hòng chia rẽ nhân dân với Đảng, với cấp ủy, chính quyền, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, v.v.

Trước thực tế đó, để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng “Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long; thuộc nhóm các thành phố phát triển khá ở Châu Á” theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố chủ trương: cùng với đẩy mạnh kiện toàn tổ chức, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương “tinh, gọn, mạnh”, có cơ cấu hợp lý, sẵn sàng chiến đấu cao; xây dựng cơ quan quân sự các cấp vững mạnh toàn diện, phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, v.v. Trong đó, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc được xác định là một trong các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả.

Thực hiện mục tiêu đó, trước hết, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố tiếp tuc đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của xây dựng “thế trận lòng dân” trong tình hình mới. Nội dung giáo dục, tuyên truyền đi sâu làm rõ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác quân sự, quốc phòng, nhất là ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung của xây dựng “thế trận lòng dân”. Tăng cường giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân về âm mưu, thủ đoạn, phương thức tiến hành “diễn biến hòa bình”, kết hợp với bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam; nhận diện đúng về các tổ chức (hội, nhóm) phản động, các phần tử chống đối Đảng, Nhà nước, Quân đội. Quá trình thực hiện, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chú trọng đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, phương pháp giáo dục, tuyên truyền; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên đề gắn với các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương, đơn vị, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, lòng tự tôn dân tộc.

Cần Thơ là nơi có nhiều danh lam thắng cảnh, cơ sở thờ tự và các lễ hội truyền thống nổi tiếng diễn ra quanh năm. Lợi dụng đặc điểm đó, các thế lực thù địch đẩy mạnh hoạt động chống phá, truyền đạo trái pháp luật, lôi kéo tín đồ nhẹ dạ, cả tin nhằm chia rẽ mối đoàn kết lương - giáo, chia rẽ các tôn giáo, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Kế thừa kinh nghiệm và kết quả đạt được trong những năm qua2, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tiếp tục tham mưu giúp Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, đưa công tác quan trọng này đi vào nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp; rà soát đối tượng, lập kế hoạch bồi dưỡng và cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo quy định, nhất là những cán bộ mới được bổ nhiệm; chức sắc, chức việc các tôn giáo, chủ khách sạn, chủ tàu thuyền, v.v. Tiếp tục phát huy công năng các phương tiện thông tin đại chúng và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở các cơ quan, đơn vị, địa phương để tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên và toàn dân. Qua đó, làm chuyển biến vững chắc cả về nhận thức và hành động của các tổ chức, lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức bảo vệ Tổ quốc của nhân dân.

Cùng với quan tâm làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền lực lượng vũ trang Thành phố đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, giúp dân xóa đói giảm nghèo, tham gia xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác dân vận, lực lượng vũ trang Thành phố chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội và các lực lượng trên địa bàn đề ra nhiều biện pháp trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Trước mắt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tham gia hiệu quả các chương trình, mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình: “Dân vận khéo”, “Quân - dân y kết hợp”, “Dân quân tự vệ phối hợp với Công an vận động nhân dân xây dựng cổng rào an ninh trật tự”, “Xây dựng lực lượng tạo nguồn phát triển Đảng trong dân quân tự vệ”, “Đối thoại chính sách với người có công với cách mạng”, gắn với việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Coi trọng phát huy vai trò các tổ, đội công tác dân vận tăng cường xuống cơ sở tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức hội, đoàn thể chính trị xã hội; tham gia củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, xét duyệt và tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ; thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở, nắm chắc tình hình, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng xử lý có hiệu quả những vụ việc phức tạp, không để thành “điểm nóng”, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Trước những phát triển mới về yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nói chung, phát triển về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên địa bàn nói riêng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt phối hợp chặt chẽ với Công an và các sở, ban, ngành, thẩm định chặt chẽ các quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với quốc phòng, an ninh trên địa bàn, nhất là các khu vực trọng điểm. Tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh thông qua kế hoạch, chỉ tiêu, biện pháp tổ chức thực hiện. Thường xuyên rà soát, bổ sung hoàn chỉnh các văn kiện, kế hoạch tác chiến và các kế hoạch: Động viên quốc phòng; Phòng không nhân dân; Phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm, cứu nạn và tổ chức huấn luyện, diễn tập chặt chẽ, đúng quy định. Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, trình độ chỉ huy, khả năng hiệp đồng của lực lượng vũ trang địa phương và các cơ quan, ban, ngành trong xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh. Đồng thời, phát huy vai trò Ban Chỉ đạo 35 và lực lượng 47, đấu tranh kiên quyết, vạch trần, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng, giữ vững “mặt trận tư tưởng”, góp phần củng cố, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc, làm nền tảng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá PHẠM NGỌC QUANG, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố
__________________

1 - Thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, lực lượng vũ trang Thành phố đã tiếp nhận giúp đỡ 106 hộ nghèo, với số tiền trên 1,84 tỉ đồng và trên 400 ngày công lao động. Tổ chức 08 cuộc “Đối thoại chính sách người có công với cách mạng qua các thời kỳ” với hơn 500 lượt người dự, kịp thời giải đáp cho 218 ý kiến thắc mắc khác nhau, giúp cho bà con hiểu, tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, sự quản lý điều hành của chính quyền địa phương, v.v.

2 - Trong nhiệm kỳ vừa qua, Thành phố đã hoàn thành giáo dục quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 1, 2 đạt 100%; đối tượng 3, 4 đạt trên 95%, có chất lượng tốt và mở rộng cho nhiều đối tượng khác. Đặc biệt, Thành phố đã mở 02 lớp bồi dưỡng cho Chủng sinh Đại chủng viện Thánh quý Cần Thơ, với 129 vị tham dự; 02 lớp cho Chư tăng Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer, với 174 vị tham dự; tổ chức 798 lớp tập huấn cho 111.364 lượt cán bộ chủ chốt, cán bộ trong cơ quan thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh, cán bộ làm công tác dân quân các cấp.