Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Binh chủng Pháo binh nâng cao khả năng bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong điều kiện mới

11/24/2022 1:57:00 PM

Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ là những mặt công tác quan trọng đối với từng cơ quan, đơn vị và toàn quân. Đây cũng là nội dung đã, đang được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Pháo binh chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bằng nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, đạt hiệu quả thiết thực, tạo cơ sở quan trọng để Binh chủng tiếp tục phát triển, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong điều kiện mới.

Binh chủng Pháo binh là binh chủng chiến đấu, binh chủng kỹ thuật, được xác định là hỏa lực chủ yếu của lục quân và là hỏa lực mặt đất chủ yếu của Quân đội ta. Những năm qua, cùng với số lượng lớn vũ khí, trang bị từ nguồn viện trợ, chiến lợi phẩm và thiết kế, chế tạo, cải tiến trong nước, Binh chủng Pháo binh được trang bị thêm nhiều loại vũ khí, khí tài mới, hiện đại, tạo nên sự đa dạng về chủng loại, kích cỡ, tính năng kỹ thuật, chiến thuật. Điều đó làm cho khả năng tác chiến của Binh chủng tiếp tục được nâng lên, nhưng cũng làm cho nhu cầu bảo đảm hậu cần, kỹ thuật tăng cao. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, cùng với đẩy mạnh thực hiện khâu đột phá về tổ chức lực lượng, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng đặc biệt coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật.

Quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác hậu cần, kỹ thuật, trực tiếp là Nghị quyết số 382-NQ/ĐUQSTW, ngày 29/11/2007 về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới và Nghị quyết số 623-NQ/QUTW, ngày 29/10/2012 về công tác hậu cần Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Binh chủng đã ban hành Chương trình hành động số 166-CTr/ĐU, ngày 26/3/2008 triển khai thực hiện Nghị quyết số 382; Kế hoạch số 357-KH/ĐU, ngày 27/12/2012 triển khai thực hiện Nghị quyết số 623; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch với các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu biện pháp cụ thể, sát thực tế đơn vị. Quá trình triển khai, Binh chủng coi trọng gắn trách nhiệm của người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp trong thực hiện; làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền cho bộ đội, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, hành động; tăng cường kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết, kịp thời khen thưởng người tốt, việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến tạo sự lan tỏa rộng khắp ở các cấp. Bám sát nghị quyết, chương trình, kế hoạch đã đề ra, các ngành Hậu cần, Kỹ thuật thuộc Binh chủng đã nghiên cứu xây dựng, ban hành hệ thống văn bản pháp quy, điều chỉnh tổ chức lực lượng. Đồng thời, đột phá xây dựng nền nếp chính quy; quy hoạch, sắp xếp vật tư, vũ khí trang bị phù hợp; chuẩn hóa hệ thống văn kiện, mẫu biểu, biển hiệu từ cơ quan đến cơ sở; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; duy trì chế độ, nền nếp hoạt động; tổ chức các hội thi chính quy ngành,... giúp người chỉ huy nắm chắc tình hình vũ khí, trang bị, vật tư kỹ thuật, vật chất hậu cần.

Binh chủng thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, điều chỉnh kế hoạch bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; kiểm tra, luân chuyển, duy trì hệ số kỹ thuật, vật tư nhóm vũ khí, trang bị sẵn sàng chiến đấu và vật chất hậu cần dự trữ cho công tác này. Tăng cường khả năng sửa chữa tại đơn vị gắn với sửa chữa cơ động, giải quyết 100% hư hỏng nhỏ và vừa; phối hợp với các đơn vị chuyên ngành sửa chữa lớn. Binh chủng đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của Tổng cục Kỹ thuật bảo đảm tốt cho các trang bị đặc chủng, quý hiếm; duy trì hệ số kỹ thuật nhóm sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện bằng 1, các nhóm khác trên 0,8. Ngành Hậu cần đẩy mạnh phân cấp khai thác nguồn lương thực thực phẩm, chất đốt; tăng gia sản xuất với nhiều cách làm mới, mô hình VAC liên hoàn, tập trung, khép kín và bền vững; quản lý tốt vệ sinh, an toàn thực phẩm gắn với phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống bộ đội, bảo đảm cho Binh chủng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Những năm tới, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, Binh chủng sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tổ chức biên chế tiếp tục có nhiều biến động; vũ khí, trang bị kỹ thuật xuống cấp do sử dụng lâu năm; vật tư, phụ tùng thay thế khan hiếm, nhất là một số loại vật tư tên lửa, khí tài đặc chủng; xăng dầu, kinh phí bảo đảm hạn hẹp; giá lương thực, thực phẩm, vật chất biến động lớn, v.v. Trước tình hình đó, để nâng cao khả năng bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong điều kiện mới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng chủ trương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ một số giải pháp chủ yếu sau;

Một là, đẩy mạnh thực hiện tổ chức, xây dựng lực lượng hậu cần, kỹ thuật “tinh, gọn, mạnh”. Quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 17/01/2022, của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 230-NQ/QUTW, ngày 02/4/2022 của Quân ủy Trung ương lãnh đạo thực hiện tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc điều chỉnh tổ chức lực lượng nói chung, lực lượng hậu cần, kỹ thuật các cấp nói riêng, bảo đảm có cơ cấu và quân số hợp lý; giảm đầu mối, chỉ huy, quản lý, tăng lực lượng tham mưu, giúp việc; ưu tiên nhân lực chất lượng cao, phẩm chất tốt; nhất là cân đối các nhóm nhân viên chuyên môn. Cùng với đó, Binh chủng coi trọng lãnh đạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trình độ huấn luyện, khả năng bảo đảm cho sẵn sàng chiến đấu; đủ khả năng khai thác các loại vũ khí mới, hiện đại theo hướng trang bị pháo binh đến năm 2025 và những năm tiếp theo và Đề án xây dựng Binh chủng Pháo binh theo hướng hiện đại. Xây dựng, bồi dưỡng nhóm cán bộ có khả năng phối hợp với các cơ quan chức năng, đơn vị nghiên cứu, doanh nghiệp Quân đội trong khai thác trang bị mới; sản xuất trang thiết bị, vật tư bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; chuyển đổi số quy trình chỉ huy bảo đảm, quản lý vũ khí, trang bị, vật chất. Đồng thời, nghiên cứu, cải tiến vũ khí, trang bị theo hướng tự động hóa chỉ huy, tăng độ cơ động, tốc độ bắn và sự chính xác, uy lực sát thương.

Hai là, tiếp tục rà soát, xây dựng, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn kiện, kế hoạch bảo đảm hậu cần, kỹ thuật tác chiến pháo binh; cải tiến phương thức bảo đảm cho sẵn sàng chiến đấu. Căn cứ vào tổ chức, biên chế, lộ trình phát triển vũ khí, trang bị, cơ quan hậu cần, kỹ thuật chủ động rà soát, bổ sung kế hoạch, xây dựng tình huống bảo đảm nhất quán với phương án tác chiến, có tính dự báo, đi trước một bước, phục vụ chiến đấu dài ngày trong môi trường khắc nghiệt, chiến tranh hiện đại. Trước mắt, tập trung quy hoạch vũ khí, trang bị, kho tàng phù hợp lực lượng, địa bàn tác chiến; thực hiện tốt phân cấp bảo đảm, tạo nguồn, tập kết vật chất hậu cần, vật tư kỹ thuật, phụ tùng dự trữ và quản lý tốt. Về lâu dài, cần tập trung nghiên cứu, đổi mới hoàn thiện phương thức bảo đảm hậu cần, kỹ thuật phù hợp các loại hình tác chiến, nhất là bảo đảm lương thực thực phẩm, vật tư, vũ khí, đạn dược trong chiến đấu; khảo sát nhiệm vụ của địa phương, đơn vị bạn trên các hướng chiến trường để xây dựng tình huống, phương án phối hợp bảo đảm; sửa chữa được vũ khí, trang bị tại các cơ sở kỹ thuật toàn quân trên địa bàn tác chiến.

Ba là, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng bảo đảm hậu cần, kỹ thuật thường xuyên. Trước hết, ngành Hậu cần, Kỹ thuật, trực tiếp là Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật cần chủ động rà soát Chương trình số 166, Kế hoạch số 357 của Binh chủng để bổ sung chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp tình hình mới. Trọng tâm là, bảo đảm vững chắc vũ khí, trang bị, xăng dầu, vật chất hậu cần cho sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, đào tạo; quy hoạch kho tàng, vật chất dự trữ, vũ khí, trang bị còn nhu cầu sử dụng gắn với mua sắm mới theo chương trình hiện đại hóa pháo binh. Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm nền nếp công tác hậu cần, kỹ thuật; tăng cường quản lý vũ khí, trang bị, vật chất bảo đảm theo phân cấp; nâng cao chất lượng, số lượt bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất; ưu tiên chế độ bảo đảm cho vũ khí, trang bị mới, khí tài đặc chủng, quý hiếm và các trang bị mà Binh chủng là đầu ngành bảo đảm. Tiếp tục phát huy tay nghề đội ngũ nhân viên chuyên môn, tổ chức thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu bảo đảm hậu cần, kỹ thuật hằng năm; luân chuyển, sử dụng các nhóm vũ khí, trang bị đúng quy định, theo yêu cầu nhiệm vụ để duy trì hệ số đồng bộ, hệ số kỹ thuật. Phối hợp tốt với cơ quan, đơn vị chức năng lựa chọn đối tác tăng hạn các tổ hợp khí tài đặc chủng; nghiên cứu, chế thử phụ tùng; đẩy nhanh một số chương trình cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, trang bị. Đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới để hợp lý hóa quá trình bảo đảm hậu cần, kỹ thuật. Bên cạnh đó, cần sớm hoàn thiện phương thức bảo đảm vật chất hậu cần thường xuyên phù hợp cơ chế thị trường, quy định quản lý tài chính mới; sát địa phương đóng quân; linh hoạt kết hợp cả Đông y và Tây y trong chăm sóc sức khỏe; phát huy tinh thần tự lực, tự cường đẩy mạnh tăng gia, sản xuất,... phấn đấu tự túc 100% nhu cầu thực phẩm, quân số khỏe trên 98%.

Bốn là, tăng cường đầu tư nâng cao chất lượng trang thiết bị bảo đảm hậu cần, kỹ thuật gắn với huấn luyện nâng cao khả năng bảo đảm cho các lực lượng. Bám sát chỉ tiêu, kế hoạch và tình hình thực tiễn, Binh chủng tích cực huy động các nguồn lực đầu tư nâng cấp cơ sở hậu cần, kỹ thuật, trang thiết bị để nâng cao khả năng bảo đảm theo vùng, miền đáp ứng mọi tình huống tác chiến. Trong đó, ưu tiên đầu tư nâng cấp hệ thống kho chính quy, hiện đại; mua sắm trang thiết bị bảo dưỡng, sửa chữa, doanh cụ, dụng cụ cấp dưỡng, nhất là phục vụ cơ giới hóa hoạt động các kho, xưởng. Hoàn thiện quy trình công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kiểm tra, phân cấp chất lượng, sửa chữa; nâng cao khả năng sửa chữa tại chỗ, sửa chữa cơ động, nhất là sửa chữa vừa tại X965,... làm chủ công nghệ bảo đảm kỹ thuật thường xuyên và cho vũ khí, trang bị thế hệ mới. Để thực sự biến công nghệ, trang thiết bị thành khả năng bảo đảm, Binh chủng tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp huấn luyện hậu cần, kỹ thuật phù hợp với nhiệm vụ, vũ khí, trang bị; nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo nhân viên chuyên môn theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp, giỏi chức trách được giao và biết nhiều chức trách, có khả năng làm việc nhóm. Tập trung huấn luyện khai thác, bảo đảm cho trang bị mới và tổ chức bảo đảm trong một số tình huống tác chiến cụ thể; tăng cường bồi dưỡng tại chỗ gắn với ôn luyện thi nâng bậc nhân viên chuyên môn,... xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn có trình độ chuyên môn giỏi, tâm huyết với nghề, phẩm chất chính trị tốt.

Cùng với các giải pháp trên, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Pháo binh tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động 50 và phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” gắn với thực hiện kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, thiết thực nâng cao chất lượng công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Bộ đội Pháo binh trong điều kiện mới. 

Đại tá PHẠM MINH TRUNG, Phó Tư lệnh Binh chủng